Ngành Luật quốc tế

Ngành Luật quốc tế

Ngành luật quốc tế là gì

Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và các thực thể khác được công nhận là có chủ quyền quốc tế. Nó bao gồm một loạt các nguyên tắc và quy tắc chung được quốc tế công nhận, cùng với các thỏa thuận và điều ước quốc tế.

 

Luật quốc tế thực hiện nhiều chức năng

  1. Điều chỉnh Quan hệ giữa các Quốc gia: Nó cung cấp một khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia, giúp duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

  2. Giải Quyết Tranh Chấp: Luật quốc tế cung cấp các cơ chế để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia một cách hòa bình.

  3. Bảo vệ Nhân Quyền: Có nhiều hiệp ước quốc tế và công ước nhằm bảo vệ nhân quyền và tự do cơ bản.

  4. Điều chỉnh Hoạt động Kinh tế Quốc tế: Luật quốc tế đưa ra các quy định về thương mại, đầu tư quốc tế, và các vấn đề kinh tế khác giữa các quốc gia.

  5. Bảo vệ Môi trường: Các điều ước quốc tế như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu.

  6. Ngăn chặn và Giải quyết Xung đột: Luật quốc tế giúp ngăn chặn xung đột và, khi cần thiết, cung cấp cơ sở pháp lý cho hành động quân sự hoặc can thiệp nhân đạo.

  7. Phát triển và Thực thi Pháp luật Quốc tế: Quá trình tạo lập, phát triển, và thực thi luật quốc tế liên tục diễn ra thông qua các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, các tòa án quốc tế, và qua quan hệ song phương và đa phương giữa các quốc gia.

Mục tiêu đào tạo của ngành luật quốc tế

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành luật quốc tế là đào tạo cử nhân luật quốc tế chuyên ngành luật thương mại quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức về an ninh quốc phòng và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến chuyên ngành pháp luật, có trình độ chuyên môn ngành luật và chuyên sâu ngành luật quốc tế, đặc biệt là kiến thức pháp lý cho hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, có năng lực thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý được giao trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

 Về kiến thức:

Kiến thức chung: Hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ sau đại học. Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng của các ngành luật cơ bản luật hiến pháp, hành chính, hình sự, dân sự, lao động, thương mại. Song song đó, có kiến thức chuyên sâu ngành luật quốc tế, đặc biệt là thương mại quốc tế như công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật biển quốc tế, luật điều ước quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, luật tổ chức thương mại quốc tế, luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh quốc tế, luật đầu tư quốc tế, luật thương mại quốc tế, pháp luật về ngoại giao và lãnh sự, luật hàng không dân dụng quốc tế, cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn cuộc sống sau khi tốt nghiệp, có khả năng gắn kết lý thuyết với thực tiễn, khả năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong quá hội nhập của đất nước.

 Về kỹ năng:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân luật quốc tế có khả năng:
- Giải thích, phân tích, áp dụng các quy định của pháp luật quốc tế vào thực tiễn công tác;
- Tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật quốc tế trong hoạt động của tổ chức kinh tế.
- Có định hướng chuyên sâu về pháp luật thương mại quốc tế để có thể giải quyết các vấn đề pháp lý trong quan hệ thương mại quốc tế;
- Soạn thảo được hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại và thương mại quốc tế;
- Giao tiếp, đàm phán hợp đồng kinh doanh, thương mại;
- Tư vấn pháp lý đối với các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, hôn nhân gia đình: kết hôn, nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài…
- Tham gia tư vấn pháp luật cho các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Độc lập đưa ra các đề xuất giải quyết các tình huống pháp lý trong kinh doanh quốc tế;
- Đại diện cho tổ chức kinh tế tham gia tố tụng trong các vụ tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế, các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp tại tòa án, trọng tài thương mại trong nước và quốc tế.

 Về thái độ:

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc trong các cơ quan bảo vệ pháp luật: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan tư pháp;
- Làm việc tại bộ phận pháp chế của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Công ty luật, Văn phòng luật sư, Trung tâm trọng tài thương mại trong nước và quốc tế.
- Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
- Đảm nhận công tác liên quan đến các lĩnh vực pháp luật nói chung và công việc trong lĩnh vực dân sự và thương mại quốc tế như: tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài; tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại và dân sự quốc tế.
- Nghiên cứu, giảng dạy luật quốc tế tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
- Khả năng công tác chuyên môn, nâng cao trình độ để trở thành: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, trọng tài viên.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Luật quốc tế

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Luật quốc tế

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Luật quốc tế

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Luật quốc tế

Trường đại học mở Hà Nội - MHN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành xét tuyển Tên ngành xét tuyển Chi tiêu
10 7380108 Luật quốc tế 10
Khoa luật (ĐH Huế) DHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
 Ngành học Chuyên ngành Mã ngành
Luật Chuyên ngành : - Luật Hành chính - Luật Hình sự - Luật Dân sự - Luật Kinh tế - Luật Quốc tế 7380101
Trường đại học Hoa Sen- DTH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành bậc đại học

Tổ hợp môn xét tuyển

Luật Quốc tế

7380108

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp)D01/D03)

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)

Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

36

Luật quốc tế

7380108

7380108C

A00, C00, D01, D96