Ngành Lưu trữ học

Ngành Lưu trữ học

Cùng với dòng chảy của thời gian, tài liệu lưu trữ đã trở thành một loại cổ vật đặc biệt, cần được nâng niu, gìn giữ, bởi nó hàm chứa trong mình những thông điệp từ quá khứ. Với mong muốn nối dài sức sống cho tài liệu lưu trữ, xã hội cần phải có một nghề, đó là nghề lưu trữ. Đây là nghề giúp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn và lưu giữ những văn bản và giấy tờ, hình ảnh, bộ phim, bản vẽ, hồ sơ... một cách khoa học và trật tự nhằm phục vụ kịp thời cho các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội. Nghề lưu trữ góp phần giữ gìn kho tàng tri thức của nhân loại qua các thời kỳ.

Các kỹ năng nghề nghiệp:

 • Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lí của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lí hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Quản lí và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ;
 • Chỉnh lí khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan;
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lí;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo về công tác lưu trữ, văn thư;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ.

 Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

 • Phát hiện và hình thành vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Đưa ra giải pháp và kiến nghị về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ.

 Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

 • Có khả năng tìm kiếm và cập nhật kiến thức về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng tổng hợp tài liệu về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng nghiên cứu về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn vào việc tổ chức quản lí công tác văn thư và công tác lưu trữ; về nghiệp vụ trong công tác văn thư và công tác lưu trữ.

Khả năng tư duy theo hệ thống:

 • Biết tư duy theo hệ thống/logic về các vấn đề của công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Biết phát hiện vấn đề và mối quan hệ giữa các vấn đề trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Biết xác định vấn đề ưu tiên trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Biết phân tích, lựa chọn vấn đề và tìm ra phương án giải quyết cân bằng giữa các vấn đề trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Có khả năng tư duy đa chiều

-/-

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lưu trữ học

Video clip liên quan Ngành Lưu trữ học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lưu trữ học

Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
7 Lưu trữ học  60
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 (**) THPT ĐGNL PT khác Tổng
 1.  
Lưu trữ học QHX09 A01,C00,D01,D04,D78 26 16 13 55
Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Lưu trữ học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7320303 77 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Lưu trữ học
Học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
7320303HCM 28 12 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh