Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là người có được vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn (ngôn ngữ, văn hoá, văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam,…), kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động, công tác hiệu quả trong các lĩnh vực: văn hoá, xã hội, du lịch, báo chí, văn thư-lưu trữ, quản trị văn phòng,… và các lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo. Người học được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, các phẩm chất đạo đức, có khả năng học tập suốt đời để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Video clip liên quan Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam

Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
12 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường Đại học Hà Nội - NHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường Đại học công nghiệp Hà Nội - DCN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành Ngành/Chương trình đào tạo Tổng Chỉ tiêu (7.500) Tổ hợp xét tuyển PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam 10 Người nước ngoài X          
Trường đại học Bạc Liêu DBL (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH HỌC BẠ THPT 50% KẾT QUẢ THI THPT 45% KẾT QUẢ ĐGNL ĐHQG-HCM 5% CHỈ TIÊU 
5 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: – Văn hóa du lịch – Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 C00, C03, D01 C00, C03, D01, D78 Điểm thi 80
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Việt Nam học

- Văn hiến Việt Nam,

- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài

7310630

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh