Tìm hiểu Ngành kỹ thuật Dầu khí

Tìm hiểu Ngành kỹ thuật Dầu khí

Ngành kỹ thuật dầu khí là tổ hợp kỹ thuật bao gồm các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác, vận chuyển,... Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm hóa lọc như dược phẩm, dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa tổng hợp.

Sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, ngành dầu khí Việt Nam đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn, nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành “đầu tàu kinh tế” quốc dân và đi đầu trong kinh tế biển của đất nước. Đã phát hiện và đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí, đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước xuất khẩu dầu thô, góp phần rất quan trọng cho sự ổn định và phát riển nền kinh tế quốc dân thời gian qua.

Chuyên môn công việc về kỹ thuật dầu khí:

- Nhận biết, mô tả các loại khoáng vật, đá cơ bản trong khảo sát thực địa, theo dõi địa chất giếng khoan.
- Nhận dạng và minh giải các yếu tố cơ bản có liên quan đến chuyên ngành địa chất dầu khí trên các mặt cắt địa chấn và các đường cong carota, đường cong phục hồi áp suất vỉa chứa và các biểu đồ chỉ số sản phẩm v.v.
- Phân tích và xử lý số liệu, vẽ bản đồ, biểu đồ, mặt cắt thuộc chuyên ngành từ các nguồn tài liệu khác nhau như tài liệu giếng khoan, bản đồ và mặt cắt địa chất, mặt cắt địa chấn, tài liệu theo dõi khai thác.
- Phân tích tổng hợp, các nguồn tài liệu khác nhau và lập phương án tìm kiếm, thăm dò; lập báo cáo về cơ sở địa chất giếng khoan và cùng với các kỹ sư khoan để thành lập Thiết đồ địa chất kỹ thuật giếng khoan; lập báo cáo tổng kết giếng khoan; lập báo cáo đánh giá tiềm năng dầu khí và tính trữ lượng dầu khí của các đối tượng nghiên cứu.
- Phân tích tổng hợp, các nguồn tài liệu khác nhau để xây dựng mô hình địa chất tầng chứa và các thân sản phẩm phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển mỏ dầu khí.
- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng khai thác của mỏ ở từng giếng và cụm giếng khoan để tìm ra các nguyên nhân địa chất và công nghệ làm suy giảm lưu lượng khai thác dầu và làm tăng lượng nước khai thác, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp gia tăng lưu lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu.
- Minh giải tài liệu địa chấn, mô hình hóa đá sinh dầu khí và mô hình hóa tầng chứa.

Cơ hội nghề nghiệp:

Ngành kỹ thuật Dầu khí mới được đào tạo trong một vài năm trở lại đây, chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ theo chiến lược mục tiêu chung của nhà nước, vì vậy cơ hội việc làm khá rộng mở.

Tuyển sinh

Tuyển sinh Ngành kỹ thuật Dầu khí


Nguồn thông tin:
- http://huongnghiep.humg.edu.vn/Article/304/Nganh-ky-thuat-Dau-khi.html
- http://www.tinmoitruong.vn/hoi-va-dap/nganh-dau-khi-co-vai-tro-quan-trong-nhu-the-nao-doi-voi-nen-kinh-te-nuoc-ta-_70_31831_1.html

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật dầu khí

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật dầu khí

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật dầu khí

Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2024)
Mã tuyển sinh TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN  Tổ hợp Chỉ tiêu
120 Dầu khí - Địa chất (Chuyên ngành: Khoan và khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí, Logistic và Vận chuyển Dầu khí, Lưu chứa Dầu khí, An toàn - Sức khỏe - Môi trường Dầu khí, Quản lý Dự án Dầu khí, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất, Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Quản lý Tài nguyên Đất và Khoáng sản) A00; A01; D07; D10 90
Trường đại học dầu khí Việt Nam PVU (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) 7520604

A00

A01

D07

Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

 

 

 

 

4

7520604

Kỹ thuật dầu khí

A00

A01

D07

D01