Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Quy hoạch đô thị là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ. Liên quan đến vấn đề về quy hoạch đô thị và xu hướng phát triển của các đô thị Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Nhu cầu tuyển dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn ở cấp độ quy hoạch và phát triển đô thị, các dự án đầu tư vùng trong và ngoài nước...

Các công việc chuyên môn của ngành quy hoạch vùng và đô thị

- Am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn, Thiết kế đô thị, Quy hoạch vùng. Nắm rõ tình trạng đô thị và công tác phát triển đô thị, đồ án quy hoạch đô thị. Tổng hợp, chủ trì chung, phối hợp các bộ môn khác để lập các đồ án quy hoạch.

- Thực hiện lập đồ án từ Quy hoạch chung đến Quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành quy hoạch vùng và đô thị:

- Làm việc tại các Viện quy hoạch, Viện nghiên cứu và các Công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị, tư vấn kiến trúc;

- Làm việc trực tiếp cho các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và tư nhân...

- Tham gia làm việc trong bộ máy Quản lý đô thị các cấp của địa phương;

- Tham gia giảng dạy, học tập và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn.

-/-

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Trường đại học xây dựng - XDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Ngành/ Chuyên ngành


tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

5

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

V00, V01, V02

50

 

6

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/         Chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc (*)

7580105_01

V00, V01, V02

50

 

Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM KTS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành đăng ký xét tuyến
7 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105
8 Quy hoạch vùng và đô thị ( Chất lượng cao ) 7580105CLC
Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*) - KTD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

7580101

Kiến trúc

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Nhóm ngành/Ngành 

Mã ngành 

1.2 

Quy hoạch vùng và đô thị 

7580105

1.3 

Quy hoạch vùng và đô thị 

(Chuyên ngành Thiết kế đô thị) 

7580105_1

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

37

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

A00 ; A01 ; V00 ;

V01

Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Quy hoạch vùng và đô thị758010550Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuậtToán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuậtToán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.