Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm - Trello

Công cụ hỗ trợ làm việc nhóm - Trello

Hướng nghiệp Việt giới thiệu một công cụ rất mạnh mẽ hỗ trợ làm việc nhóm không thể bỏ qua. Xin giới thiệu công cụ Trello, miễn phí, dễ sử dụng, cả trên điện thoại, website, và phần mềm.


Bạn đang tìm một công cụ hỗ trợ cho làm việc nhóm, từ việc xây dựng ý tưởng cùng nhau, xác định sâu hơn cá vấn đề trong từng ý tưởng. Bạn cần chỉ định công việc cho từng thành viên, cần xác định khoảng thời gian cần hoàn thành công việc, cần nhận được phản hồi về công việc. Tất cả đều có ở Trello.

Đây là một công cụ bổ trợ cho Phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp giải quyết vấn đề đã được giới thiệu trong loạt bài trước.

Đăng ký thành viên trên Trello

Vào địa chỉ https://trello.com/ để đăng ký một tài khoản. Và yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đều phải đăng ký một tài khoản trên Trello trước khi bắt đầu phiên làm việc.

Thêm thành viên vào bảng

Tạo một bảng mới. Sau khi tạo bảng mới, bạn có thể tiếp tục tạo danh sách và bổ sung một số thẻ thông tin cần thiết.

Danh sách và thẻ trong trello

Bạn đang ở trong một bảng, trong bảng này có 4 danh sách, và trong mỗi danh sách có nhiều thẻ thông tin


Để làm việc nhóm, bạn cần bổ sung những thành viên mới vào bảng. Vào mục menu của bảng, tìm mục Thêm thành viên, rồi nhập email của người mà bạn muốn mời vào bảng, nếu người đó có tài khoản danh sách sẽ hiện ra để bạn chọn người đó vào bảng.

Thêm thành viên vào bảng trello
Hướng dẫn thêm các thành viên khác vào bảng

Người được mời sẽ thấy ngay bảng thông tin bạn mới tạo, và họ thể thêm sửa tạo danh sách, tạo thẻ thông tin và bổ sung các thiết lập trên bảng của bạn.

Gán thông tin thành viên vào từng thẻ

Nếu đang ở giai đoạn tìm ý tưởng, mỗi thành viên tạo thẻ cho mỗi ý tưởng, và sau tự gán mình vào thẻ để mọi thành viên khác biết và theo dõi.

Nếu ở giai đoạn phân công công việc, việc gán thành viên sẽ giúp các thành viên phân công nhiệm vụ cùng nhau.

Cách gán như sau: click chọn vào thẻ muốn gán. Một bảng thông tin nhỏ hiện ra, chọn mục Thành viên, và chọn thành viên muốn gán vào thẻ.

Xác định thành viên vào một thẻ
Hướng dẫn gán thành viên cho từng thẻ

Và còn rất nhiều chức năng khác cùng có như mô tả thẻ, Danh sách công việc, Xác định thời gian hoàn thành cho từng thẻ. Hy vọng Trello sẽ giúp bạn làm việc nhóm hiệu quả và tăng cường kỹ năng làm việc nhóm của bạn.

Nguyễn Dũng/Hướng nghiệp Việt