Thái độ nghề nghiệp ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn.

Thái độ nghề nghiệp ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn.

Yếu tố nào có vai trò then chốt giúp những người bình thường thành công trong công việc và cuộc sống? Bạn chưa thành công! Tương lai bạn có thành công hay không?

Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống và công việc của họ không tiến triển, không thành công là do hoàn cảnh sống, do số phận, do bỏ mất cơ hội gặp được, do không học giỏi như những người khác.Phần nhiều những người gặp vấn đề như trên đã tự xác định với những khó khăn như thế họ sẽ chẳng bao giờ thành công công.

Mọi người luôn nghĩ rằng hiển nhiên những người thông minh, những người sống trong điều kiện thuận lợi sẽ thành công trong công việc và cuộc sống. Họ luôn nghĩ rằng những người thành công là do may mắn, do điều kiện gia đình, tố chất thông minh bẩm sinh có sẵn.

Thái độ nghề nghiệp - thái độ làm việc là yếu tố tiên quyết để thành công

Bằng nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu đã làm rõ vấn đề vả chỉ ra rằng:

Thái độ mới là yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công trong công việc.

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Carol Dweck tại Đại học Stanford, người đã dành nhiều năm nghiên cứu mối liên hệ giữa thái độ và hiệu quả công việc

Chính thái độ nghề nghiệp, hay cụ thể hơn là sự quyết tâm nỗ lực với công việc, và quyết tâm không ngừng để đạt được mục tiêu nghề nghiệp, là yếu tố đưa nhiều người đi đến thành công.

Thái độ đối với công việc rất quan trọng, và thái độ này đều xuất phát từ bạn, do bạn quyết định. Hãy chủ động xác định lại những mục tiêu nghề nghiệp, sự quyết tâm và hành động quyết liệt với sự quyết tâm để đạt được mục tiêu mong muốn. Thành công đang chờ đợi bạn.

Nguyễn Dũng

Nguồn tham khảo:
https://www.linkedin.com/pulse/why-attitude-more-important-than-iq-dr-travis-bradberry/
http://news.stanford.edu/news/2007/february7/dweck-020707.html
http://www.businessinsider.com/why-attitude-is-more-important-than-iq-2015-9?IR=T