Học phí DSG - Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)

Năm 2022

Học phí đối với sinh viên hệ Đại học chính quy: Học phí dự kiến 15.500.000 đồng/học kỳ đến 19.490.000 đồng/học kỳ (1 năm học có 2 học kỳ) tùy theo ngành.

Học phí 2022 Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức

Hệ cao đẳng:

 Hình thức đào tạo: chính quy;

- Thời gian đào tạo: 2.5 năm (05 học kỳ);

- Học phí: từ 07-08 triệu đồng/học kỳ

Hệ trung cấp:

- Hình thức đào tạo: chính quy;

- Thời gian đào tạo: 02 năm (04 học kỳ) ;

- Học phí: từ 07-08 triệu đồng/học kỳ

Ký túc xá: 

 Phí ký túc xá: dự kiến 630.000 đồng/học kỳ (khoảng 05 tháng)

Học phí 2022 Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

Học phí năm 2022

Căn cứ vào Thông báo số 69/TB-XHNV-HCTH về phương án xây dựng học phí theo nhóm ngành khi thực hiện cơ chế tự chủ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM thông tin mức học phí theo nhóm ngành cho sinh viên đại học chính quy tập trung khóa 2022 khi thực hiện cơ chế tự chủ đại học. Theo đó, mức học phí dao động từ 16 đến 24 triệu đồng đối với hệ Chuẩn, 60 triệu đồng đối với hệ Chất lượng cao.

Học phí- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2021-2022 chương trình đại trà là: 25 .000.000 đồng/năm học.

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

 

TT

Hệ đào tạo

Học phí dự kiến năm học 2021-2022 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học)

Học phí dự kiến năm học 2024-2025 (đồng/năm học)

1

Chính quy

25.000.000

30.000.000

35.000.000

42.000.000

2

Chương trình chất lượng cao

35.000.000

40.000.000

40.000.000

42.000.000

3

Chương trình tiên tiến

45.000.000

50.000.000

50.000.000

55.000.000

4

Chương trình liên kết (Đại học Birmingham City) (3.5 năm)

80.000.000

80.000.000

138.000.000

 

 

Học phí KHA - Đại học kinh tế quốc dân

Năm 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm Học phí hệ chính quy chương trình chuẩn năm học 2021 - 2022: theo ngành học cho  khóa 63 (tuyển sinh năm 2021) từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/năm học. Học phí các chương trình đặc thù từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng/năm học. Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

 

Học phí Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (SPK)

Học phí 2021

Hệ Đại học hệ đại trà 18,5 - 20,5 triệu đồng/năm.
Hệ Chất lượng cao tiếng Việt: 29 - 31 triệu đồng/năm;
Hệ Chất lượng cao Việt Nhật học như chương trình chất lượng cao tiếng Việt và thêm 50 tín chỉ tiếng Nhật: 33 triệu đồng/năm;
Ngành sư phạm tiếng Anh miễn học phí.

Học phí NHS - Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

--- Năm 2022

  • Mức học phí dự  kiến:

        - Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: Dự kiến năm học 2022 – 2023: 6.250.000đ/ học kỳ.

        - Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Dự kiến năm học 2022-2023: 18.425.000đ/ học kỳ.

       - Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:

         + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
         + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 đ/học kỳ.
         + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.  

  •  Lộ trình tăng học phí:

        -  Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.

        -  Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao:

        Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm học 2022- 2023 đến năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.

        -  Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng:

   Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212.500.000đ/toàn khóa, tương đương 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này dự kiến không đổi cho toàn khóa học.

      Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

 

---- Năm 2021

- Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng như sau:
    + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
    + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.
    + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.   

Học phí DCT 2021 -Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

- Học phí hệ đại học chính quy năm học 2020-2021: 630.000 đ/ 1 tín chỉ lý thuyết; 810.000 đ/ 1 tín chỉ thực hành.

- Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Học phí 2021 QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)

Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015). Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).

                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

    Nội dung

Năm học 2021 - 2022

Năm học 2022 - 2023

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2024 - 2025

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình chính quy đại trà)

12,500

13,750

15,000

15,000

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao)

33,000

36,000

40,000

40,000

Học phí trung bình dự kiến

(Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật)

25,000

27,500

30,000

30,000