Học phí Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)

Học phí tại Việt Nam

- Giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 55,5 - 62,4 triệu đồng/năm.

- Giảng dạy bằng tiếng Anh: khoảng 131,8 - 143,3 triệu đồng/năm.

Học phí Trường đại học Văn Hoá TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

- Dự kiến học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021:

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo về Du lịch: 11.700.000 đồng/sinh viên

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo khác: 9.800.000 đồng/sinh viên

- Trường thu học phí theo tín chỉ.

Học phí Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Năm nay 2020, học phí cho ngành Y khoa CLC là 65 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt CLC 88 triệu đồng và Dược học CLC 55 triệu đồng.

Học phí Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Học phí đóng theo tín chỉ, chưa công bố cụ thể mức đóng của năm học 2020-2021. Năm học 2018-2019, học phí cho sinh viên có hộ khẩu TP HCM  là 11,8 triệu đồng, nếu thu theo tín chỉ là 305.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên thuộc địa phương khác phải đóng 23,6 triệu đồng/năm, hay 605.000 đồng/tín chỉ. Năm 2019, tổng chi phí đào tạo trung bình năm của một sinh viên đại học chính quy là 31,3 triệu đồng.

Học phí Trường đại học Y Dược TP.HCM

2020 là năm đầu tiên Đại học Y dược TP HCM tự chủ học phí. Bảng học phí chi tiết năm học 2020-2021:

STT Ngành Học phí năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng)
1 Y khoa 68
2 Y học dự phòng 38
3 Y học cổ truyền 38
4 Dược học 50
5 Điều dưỡng 40
6 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh 40
7 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 40
8 Dinh dưỡng 30
9 Răng-Hàm-Mặt 70
10 Kỹ thuật phục hình răng 55
11 Kỹ thuật xét nghiệm y học 40
12 Kỹ thuật hình ảnh y học 40
13 Kỹ thuật phục hồi chức năng 40
14 Y tế công cộng 30

Học phí tăng 10% trong mỗi năm tiếp theo.

Học phí Trường đại học Y Dược Cần Thơ

Học phí bình quân tối đa cho chương trình đại trà là 24,6 triệu một năm (theo Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động).

Học phí Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Năm học 2020-2021, học phí của trường là 14,3 triệu đồng.

Học phí Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Nhà trường đào tạo theo học chế tín chỉ, chưa thông báo hoc phí năm nay. Năm học 2019-2020, ngành Y khoa (6 năm) từ 220 đến 230 tín chỉ, học phí 436.000 đồng/tín chỉ. Các ngành hệ cử nhân sẽ có 140-147 tín chỉ trong 4 năm, học phí 410.000 đồng/tín chỉ.

Học phí năm nay dự kiến tăng tối đa 10% so với năm ngoái.

Học phí Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

 Học phí năm 2020-2021 là 14,3 triệu đồng.

Học phí Trường đại học y tế công cộng

Học phí theo từng ngành của Đại học Y tế công cộng:

STT Ngành Học phí năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng)
1 Y tế công cộng 13
2 Dinh dưỡng 14,3
3 Công tác xã hội 9,8
4 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 14,3
5 Kỹ thuật hồi phục chứng năng 14,3
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 11,7