Học phí Đại học DƯỢC Hà Nội

Học phí của trường năm học này là 14,3 triệu đồng, các năm sau tăng đúng lộ trình của Chính phủ về cơ chế thu, chi, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học phí Trường đại học Y Hà Nội

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy vẫn theo nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tức 14,3 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, trường sẽ có quy định riêng khi được phê duyệt tự chủ.

Học phí Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Trường tuyển hơn 1.800 chỉ tiêu với 22 ngành học. Sinh viên ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí. Ngành Tài chính - Ngân hàng chương trình liên kết đào tạo với Đại học Rennes I (Pháp) thu học phí 15 triệu đồng một học kỳ, không thay đổi trong bốn năm kể cả năm cuối học tại Pháp.

Ngành Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin (Ireland) cũng thu học phí 15 triệu một kỳ nhưng chỉ trong năm đầu. Học phí những năm tiếp theo có thể tăng.

Song ngành Kinh tế - Tài chính, chương trình tiên tiến, đào tạo tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ Đại học Sydney (Australia) thu học phí năm thứ nhất là 10 triệu đồng một kỳ, các năm sau tăng so với năm trước 500.000 đồng mỗi kỳ.

Chương trình chất lượng cao có học phí 440.000 đồng một tín chỉ. 

Học phí Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng)

Năm nay, trường tuyển 3.400 sinh viên. Học phí sẽ được nhà trường tính toán và công khai cho từng chuyên ngành căn cứ nhu cầu xã hội, đảm bảo mức thu bình quân từng chuyên ngành của các chương trình đại trà không vượt quá bảng (xem hình ảnh)

 

Trong đó, nhóm 1 gồm các chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công.

Nhóm 2 gồm các chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản lý hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh.

Nhóm 3 gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán.

Riêng đối với chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính cho thời gian học ở Việt Nam là 50 triệu đồng một năm, thời gian học ở trường đối tác sẽ theo quy định của họ.

Học phí Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*)

Học phí được xây dựng trên cơ sở tín chỉ, được thu vào đầu năm và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ. Theo đó, với 8 học kỳ, sinh viên phải đóng bình quân 30 triệu đồng một học kỳ. Mức này đã bao gồm 7 cấp độ tiếng Anh. Sinh viên khi nhập học có chứng chỉ IELTS 5.0 đến dưới 5.5 hoặc tương đương được miễn học 3 cấp độ tiếng Anh đầu; từ 5.5 trở lên được miễn bốn cấp, mỗi cấp tương đương 7,2 triệu đồng.

Mức học phí này sẽ ổn định trong năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo, nhưng không quá 6% một năm.

Học phí NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Học phí chương trình chuẩn áp dụng với năm 2019-2020 hơn 4,4 triệu đồng một học kỳ, chất lượng cao là 16 triệu đồng một kỳ. Riêng chương trình quốc tế song bằng chia làm hai giai đoạn, kỳ 1-5 là 20 triệu đồng một kỳ, kỳ 6-7 là 39,5 triệu đồng một kỳ.

Học phí Trường đại học Tài Chính - Marketing

Học phí năm học 2020-2021 đối với chương trình đại trà dự kiến 18,5 triệu đồng, chất lượng cao 36,3 triệu đồng, chương trình đặc thù từ 19,5 đến 22 triệu đồng và chương trình quốc tế 55 triệu đồng một năm. Mức này đã được tính bình quân theo từng năm học, còn thực tế học phí được tính dựa trên số tín chỉ các học phần do sinh viên đăng ký.

Học phí Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

  • Chương trình đại trà:                 trung bình 9,8 triệu đồng/năm học (khoảng 303.000 đồng/tín chỉ)
  • Chương trình chất lượng cao:                                          trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
  • Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: trung bình 27,8 triệu đồng/năm học
  • Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh:              trung bình 46,3 triệu đồng/năm học
  • Chương trình liên kết quốc tế:                                    
    • Cử nhân Đại học Glocestershire, Anh:    275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam
    • Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh: 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam 

 

Học phí KSA-Trường đại học Kinh Tế TP.HCM

Học phí ở trụ sở chính tại TP HCM năm ngoái từ 32 đến 40 triệu đồng một năm đối với chương trình chất lượng cao. Với chương trình đại trà, sinh viên đóng khoảng 18,5 triệu đồng một năm. Năm nay, học phí sẽ tăng hơn một chút so với năm ngoái. Sinh viên chương trình đại trà tại phân hiệu Vĩnh Long sẽ đóng mức học phí bằng 80% so với sinh viên học tại TP HCM.

Học phí Học viện Ngân hàng

Trường tuyển gần 3.000 chỉ tiêu cho cơ sở ở Hà Nội. Học phí hệ chính quy là 9,8 triệu đồng cho năm học 2020-2021.

Với chương trình liên kết với Đại học thành phố Seattle - CityU (Mỹ), trường chia làm hai loại phí. Sinh viên học 4 năm tại Học viện Ngân hàng, nhận một bằng cử nhân do trường cấp sẽ đóng học phí 160 triệu đồng cho bốn năm. Sinh viên học ba năm tại Học viện Ngân hàng và một năm cuối tại CityU, nhận hai bằng cử nhân từ hai trường thì đóng 120 triệu đồng học phí cho ba năm đầu, năm cuối đóng theo quy định của CityU.

Tương tự, sinh viên học chương trình liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh đóng 175 triệu đồng cho ba năm đầu và học phí năm cuối khoảng 140 triệu đồng nếu học tại Học viện Ngân hàng. Nếu lựa chọn học năm cuối tại Đại học Sunderland, học phí sẽ được tính theo công bố của trường đó.

Học phí đối với hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản là 108 triệu đồng cho 4 năm; chương trình chất lượng cao là khoảng 120 triệu đồng.

Ngoài ra, Học viện Ngân hàng còn tuyển 300 sinh viên ở phân viện Phú Yên và 300 sinh viên ở phân viện Bắc Ninh. Học phí là 9,8 triệu đồng một năm.

Học phí Trường đại học thương mại

Học phí Đại học Thương mại năm 2020-2021 không tăng so với năm ngoái. Theo đó, học phí chương trình đại trà hơn 15,7 triệu đồng, chương trình chất lượng cao hơn 30,4 triệu và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là 18,9 triệu đồng một năm.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Năm học 2020 - 2021, Nhà trường không tăng học phí so với học phí năm học 2019 – 2020 theo quy định về lộ trình tăng học phí của Chính phủ. Cụ thể:

- Chương trình đại trà: 15.750.000 đ/1 năm

- Chương trình chất lượng cao: 30.450.000đ/1 năm

- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù: 18.900.000đ/năm

Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề theo quy định hiện hành của Chính phủ.