Thông tin tuyển sinh ngành Thanh nhạc

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thanh nhạc

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2022
Thanh nhạc 7210205                      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Thanh nhạc 7210205                      
Thanh nhạc
Đại học CQ
7210205 18 42                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Thanh nhạc 7210205 0 40                  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Thanh nhạc

- Thanh nhạc thính phòng,

- Thanh nhạc đương đại (nhạc nhẹ)

7210205

N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

 
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Thanh nhạc

7210205

N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thanh nhạc721020532Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2Năng khiếu 4
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Thanh nhạc7210205614Văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2Năng khiếu 2
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thanh nhạc72102052030Ngữ văn, Kiến thức tổng hợp về âm nhạc, Năng khiếu (Hát)Ngữ văn
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thanh nhạc
Trường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Thanh nhạc theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh.
721020510Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc
9