Phương án tuyển sinh đại học chính quy (dự kiến) năm 2021 - Đại học Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức trong năm 2021.
Phương thức 1 là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, điều kiện xét tuyển theo quy định ngưỡng đảm bảo đầu vào do trường công bố.

Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 -trường đại học Nông Lâm TP.HCM (NLS)

Năm 2021, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh gần 5.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh toàn quốc cho 3 cơ sở đào tạo tại TP.HCM, Gia Lai và Ninh Thuận.