Đề án tuyển sinh năm 2021 – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2021 dự kiến với nhiều điểm mới. Trong đó, Nhà trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới, nâng tổng số ngành đào tạo bậc đại học chính quy lên 48 ngành đào tạo. Nhà Trường dự kiến dành tối thiểu 40% chỉ tiêu cho phương thức 1, 40% chỉ tiêu cho phương thức 2 và 20% chỉ tiêu cho phương thức 3, 4 và 5.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội

    - Đại học, Cao đẳng hệ chính quy: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
      - Đại học liên thông từ Cao đẳng, hệ chính quy: Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề ngành Công nghệ may/May thời trang.
      - Đại học vừa làm vừa học: Tốt nghiệp THPT; TCCN; Cao đẳng/Cao đẳng nghề; Đại học các ngành khác

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học y tế công cộng

Ngày 29/5/2020, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã ban hành đề án tuyển sinh năm 2020. Theo đó, năm 2020 nhà trường bắt đầu tuyển sinh hai mã ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (30 chỉ tiêu) và Kỹ thuật phục hồi chức năng (50 chỉ tiêu) bên cạnh 4 mã ngành đã tuyển sinh từ trước gồm: Y tế công cộng (120 chỉ tiêu), Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (100 chỉ tiêu), Dinh dưỡng (80 chỉ tiêu) và Công tác xã hội (40 chỉ tiêu).

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Y Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Trường:

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 VHH - Trường đại học văn hóa Hà Nội

Văn bản ĐỀ ÁN TUYỂN SINH năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)

 

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học thương mại

III. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

1. Tuyển sinh đại học chính quy trình độ đại học

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

1.THÔNG TIN TUYỂN SINH:

1.1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT)

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

Văn bản ĐỀ ÁN TUYỂN SINH năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)