Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 SPH - Trường đại học sư phạm Hà Nội

Tuyển sinh trong cả nước với 3 phương thức xét tuyển

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC là trường thuộc hệ thống các trường CAND và là cơ sở duy nhất ở Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác an toàn về PCCC&CHCN. Ngoài ra, trường còn là một trong những trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật về PCCC&CHCN.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Viện đại học mở Hà Nội

Năm 2020, trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu đại học hệ chính quy. Trường dành 3.200 chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và 200 chỉ tiêu xét tuyển học bạ.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH: Đào tạo sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật hóa học cấp phân đội trình độ đại học năm 2020 (Chi tiết tại file đính kèm)

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Thực hiện Công văn số 729/NT-KH ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Cục Nhà trường/BTTM về việc phương thức tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại các trường Quân đội năm 2020. Trường Sĩ quan Đặc công thông báo đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2020 như sau:

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 LAH - ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN (Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Chỉ tiêu: 559 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN