Các ngành Hệ đại học chính quy - Trường đại học Việt Đức (VGU)

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường VGU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trong năm 2019 có học lực từ khá trở lên hoặc thí sinh có chứng chỉ/bằng tốt nghiệp THPT quốc tế. Thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu được tham gia tuyển sinh đại học quy định theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh trong cả nước và quốc tế, áp dụng cho các thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh và các năm trước đó cũng như các thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT quốc tế.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Năm học 2019-2020, Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển:
+ Thi tuyển riêng – tổ chức vào tháng 5: tổ chức thi riêng bằng bài thi TestAS, có kiểm tra tiếng Anh đầu vào, thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh (điểm chuẩn sẽ được công bố tùy vào tình hình tuyển sinh thực tế) và kiểm tra tiếng Anh đầu vào, thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến. Các ngành thuộc khối kỹ thuật sẽ xét tuyển theo khối A00 và A01, các ngành thuộc khối kinh tế sẽ xét tuyển theo khối A00, A01, D01, D03 và D05.
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia và các thí sinh có các chứng chỉ THPT quốc tế như TestAS, SAT, IBD, AS/A-Level, ICGSE, WACE…
Thí sinh được phép đăng ký nhiều phương thức tuyển sinh. Thí sinh thi trượt kỳ thi riêng do Trường tổ chức có thể đăng ký để được xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh7340101
Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin7520208
Khoa học máy tính7480101
Kỹ thuật cơ khí7520103
Tài chính và Kế toán7340202
Quản trị kinh doanh73401011664
Khoa học máy tính7480101
Tài chính và Kế toán73402021664
Quản trị kinh doanh7340101
Tài chính và Kế toán7340202
Kỹ thuật cơ khí7520103
Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin7520208
Tài chính và Kế toán7340202
Khoa học máy tính74801011664
Quản trị kinh doanh7340101
Tài chính và Kế toán7340202
Quản trị kinh doanh7340101
Kỹ thuật cơ khí75201031664
Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin75202081664
Tài chính và Kế toán7340202
Quản trị kinh doanh7340101

Nguồn tin THAM CHIẾU

VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0650) 222 0990.
Email: study@vgu.edu.vn. Hotline: 0988 54 52 54

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức