Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Luật TP.HCM LPS

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường LPS

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành 

Mã 

ngành 

Các tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh  văn pháp lý) 

7220201 

D1, D14, D66, D84 

100

Quản trị kinh doanh 

7340101 

A, A1, D1,3,6, D84,87,88 

150

Quản trị - Luật 

7340102 

A, A1, D1,3,6, D84,87,88 

300

Luật 

7380101 

A, A1, C, D1,3,6 

1.430

Luật Thương mại quốc tế 

7380109 

A1, D1,3,6, D66,69,70, D84,87,88 

120

 

 

* Ghi chú: Tổ hợp các môn xét tuyển, gồm: 

- Khối A: Toán, Lý, Hóa; 

- Khối A1: Toán, Lý, tiếng Anh; 

- Khối C: Văn, Sử, Địa; 

- Khối D: Văn, Toán, Ngoại ngữ (D1: tiếng Anh, D3: tiếng Pháp; D6: tiếng Nhật). - D14: Văn, Sử, tiếng Anh; 

- D66,69,70: Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật; D70:  tiếng Pháp); 

- D84,87,88: Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp; D88:  tiếng Nhật). 

  1. Dự kiến phương thức tuyển sinh: có 2 phương thức: 

2.1. Phương thức 1 (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng): tối đa 35%/ tổng chỉ  tiêu, cho 3 đối tượng: 

  1. a) Đối tượng 1 (xét tuyển thẳng)

- Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào  tạo; 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt  nghiệp năm 2022. Cụ thể như sau: 

+ Môn Văn, Toán và tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị  kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; + Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị  kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế; 

+ Môn Lý: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật  và ngành Luật Thương mại quốc tế;

+ Môn Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành  Luật; 

+ Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh; 

+ Môn Địa: đối với ngành Luật. 

  1. b) Đối tượng 2 (ưu tiên xét tuyển thẳng)

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng  Nhật; 

- Thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test). 

Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày  30/6/2022

- Điều kiện: 

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT; 

+ Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau: Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên (do British Council  (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp); 

Đối với tiếng Pháp: chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên (do Trung  tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp);  hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm  quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp)

Đối với tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ  Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật); Đối với bài thi SAT của Mỹ: đạt điểm từ 1.100/1.600 trở lên. 

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp  11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ  21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập  phân)

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so  với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ  tự ưu tiên: 

Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT; 

Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển  (Được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân)

Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét  tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn. 

  1. c) Đối tượng 3 (ưu tiên xét tuyển thẳng)

- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu; 

- Thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi  THPT quốc gia cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển  thẳng năm 2022 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”

- Điều kiện: 

+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT; 

+ Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt  từ loại giỏi trở lên;

+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11  và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,0  trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân)

+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so  với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ  tự ưu tiên: 

Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (Được làm tròn đến 01  (một) chữ số thập phân)

Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét  tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn. 

  1. d) Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu  còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm  2022”

2.2. Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022): - Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 65%/tổng chỉ tiêu

- Đối tượng: dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT  năm 2022 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển; 

- Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và  Đào tạo.

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-truong-dh-luat-tp-hcm-nam-2022-du-kien-125.html

http://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/upload/files/Nam%202022%20-%20Gioi%20thieu%20ve%20cong%20tac%20tuyen%20sinh.pdf