Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Hà Nội - YHB

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường YHB

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

 

Mã ngành

 

Tên ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

 

Phương thức xét tuyển (*)

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

 

7720101

 

Y khoa

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

280

 

B00

 

 

7720101_AP

 

 

Y khoa

 

 

100

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Anh - Pháp

 

 

120

 

 

B00

 

7720101YHT

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

85

 

B00

 

 

7720101YHT_AP

 

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp

 

 

35

 

 

B00

 

7720110

 

Y học dự phòng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

100

 

B00

 

7720115

 

Y học cổ truyền

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

80

 

B00

 

7720301

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

90

 

B00

 

 

7720301_AP

Điều dưỡng chương trình tiên

tiến

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh

 

 

40

 

 

B00

 

7720301YHT

Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

80

 

B00

 

7720401

 

Dinh dưỡng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

100

 

B00

 

7720501

 

Răng - Hàm - Mặt

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

70

 

B00

 

 

7720501_AP

 

Răng - Hàm - Mặt

 

 

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp

 

 

30

 

 

B00

 

7720601

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

80

 

B00

 

7720699

 

Khúc xạ nhãn khoa

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

70

 

B00

 

7720701

 

Y tế công cộng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

60

 

B00

 

7720603

Kỹ thuật** Phục hồi

chức năng

 

301; 100

Xét tuyển thẳng; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

50

 

B00

*) Nhà trường dành 25% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi ngành, 75% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

(**) Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng bắt đầu tuyển sinh từ năm 2023.

 

1.  Đối tượng, điều kiện tuyển sinhThí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

2.  Phạm vi tuyển sinhTuyển sinh trong cả nước.

3.  Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

‒               Xét tuyển thẳng theo qui định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Y Hà Nội. Qui  định cụ thể tại mục 8 phần II của Đề án tuyển sinh

‒               Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học. Riêng ngành Y khoa, Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, Răng Hàm Mặt, và Điều dưỡng chương trình tiên tiến có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

5.  Ngưỡng đầu vào

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường.

6. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và có điểm tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

Điều kiện phụ trong xét tuyển: nếu các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau, Nhà trường ưu tiên theo thứ tự đăng ký nguyện vọng.

Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT các năm trước để xét tuyển vào Trường.

6. Phương thức xét tuyển: Nhà trường tuyển sinh theo 02 phương thức xét tuyển độc lập. Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức khi xét tuyển. Thí sinh đã trúng tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển bởi các phương thức tuyển sinh khác.

Phương thức xét tuyển 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với tất cả các ngành.

Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đối với các ngành sau:

Tên ngành

Mã ngành

Chứng chỉ ngoại ngữ

Y khoa kết hợp CCNN

7720101_AP

Tiếng Anh và tiếng Pháp

Y khoa PHTH kết hợp CCNN

7720101YHT_AP

Tiếng Anh và tiếng Pháp

Răng Hàm Mặt kết hợp CCNN

7720501_AP

Tiếng Anh và tiếng Pháp

Điều dưỡng CTTT kết hợp CCNN

7720301_AP

Tiếng Anh

-         Điều kiện bắt buộc (điều kiện cần): Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế hợp lệ, có giá trị sử dụng đến ngày nộp hồ sơ và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

 

TT

Ngành đăng ký

xét tuyển

Môn Ngoại

ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

 

Đơn vị cấp chứng chỉ (*)

 

 

1

 

Y khoa, Răng Hàm

Mặt

 

Tiếng Anh

-  TOEFL iBT 79-93 điểm

-  TOEFL ITP 561-589 điểm

Educational            Testing

Service (ETS)

 

- IELTS 6,5 điểm

-  British Council (BC)

-     International Development Program (IDP)

 

 

TT

Ngành

đăng ký xét tuyển

Môn

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

 

Đơn vị cấp chứng chỉ (*)

 

 

 

Tiếng Pháp

 

-  DELF B2

-  TCF 400 điểm

Trung tâm nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes

Pedagogiques-CIEP)

 

 

2

Điều dưỡng chương

trình tiên tiến

 

 

Tiếng Anh

-  TOEFL iBT 35-45 điểm

-  TOEFL ITP 485-499 điểm

Educational            Testing Service (ETS)

 

- IELTS 5,0 điểm

-  British Council (BC)

-     International Development Program (IDP)

‒               Điều kiện điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển này, thấp hơn điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển 1 không quá 03 (ba điểm) và không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định.

‒               Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu: Nhà trường sẽ dành chỉ tiêu còn lại cho phương thức xét tuyển 1.

               Nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bằng hình thức trực tuyến:

Thí sinh đăng nhập vào đường link sau để nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 21/07/2023 theo địa chỉ: https://nhaphoc.hmu.edu.vn/

‒               Thí sinh nộp bản chứng chỉ ngoại ngữ photo công chứng cho Nhà trường khi nhập học, Nhà trường sẽ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học.

(*) Đối với Chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế được tổ chức thi và cấp tại Việt Nam trong thời gian từ ngày 10/9/2022 đến trước ngày Đơn vị tổ chức thi được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép (TT 11/2022/TT-BGDĐT) sẽ không được chấp nhận.

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://apiwebhmu.hmu.edu.vn/Upload/Images/c29c5208-44e4-4483-96cc-3e5ddbead700.pdf

https://hmu.edu.vn/tin-tuc/4848cfdc-87b3-4747-93b3-aac1f99df85e/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-truong-dh-y-ha-noi-nam-2023