Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Hà Nội - YHB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YHB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và có điểm tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.
- Nhà trường dành 15% chỉ tiêu cho tuyển thẳng.
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa 7720101 400 Toán, Hóa học, Sinh học
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa
Thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường
7720101_YHT 100 Toán, Hóa học, Sinh học
Y học dự phòng 7720110 80 Toán, Hóa học, Sinh học
Y học cổ truyền 7720115 50 Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng 7720301 140 Toán, Hóa học, Sinh học
Dinh dưỡng 7720401 70 Toán, Hóa học, Sinh học
Răng - Hàm - Mặt 7720501 80 Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 80 Toán, Hóa học, Sinh học
Khúc xạ nhãn khoa 7720699 70 Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng 7720701 50 Toán, Hóa học, Sinh học
 

Nguồn tin THAM CHIẾU