@kythuatiot

Thực trạng kỹ sư nhúng, IoT#meigroup #meigroupiot #kythuatiot #trannamhai #meigroupvn

♬ nhạc nền - KYTHUATIOT - KYTHUATIOT

TikTok KYTHUATIOT - Về công việc lập trình nhúng, IOT

Một góc nhìn cụ thể của một kỹ sư đang làm lập trình nhúng, từ đó chia sẻ về cơ hội và công việc với các bạn.

Lập trình nhúng theo phân tích của anh thì có ít vị trí tuyển dụng. Nhưng mang lại nhiều cơ hội to lớn. Thách thức là không hề ít về đòi hỏi kiến thức chuyên môn thật là tốt, cộng với những kỹ năng cần thiết khác.