Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Tài Đức Có tư vấn nhanh - 13/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lí do khiến e bị gián đoạn việc học là vì e hoàn toàn không thích nghi được với chương trình giảng dạy ở cấp 2 và e bị mất căn bản trầm trọng. Gia đình đã thuê nhiều gia sư về kèm nhưng vẫn không có gì tiến triển nên e phải nghỉ ở nhà gần 1 năm mấy nay.
Nguyễn văn tiếp Có tư vấn nhanh - 13/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tuổi trẻ suy nghỉ nông cạn
Võ Nguyễn Thảo Vy Có tư vấn nhanh - 13/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoàng an Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoàng an Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Duong bich ty Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Học lớp 9
Dương Bích ty Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Học hết lớp 9 bỏ thi
Võ thị huệ Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì cuộc sống khó khăn nên đã gián đoạn việc học vào năm lớp 8_
Võ thị huệ Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì gia đình khó khăn nên đã gián đoạn việc học năm lớp 8
Nguyễn Duy Đô Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh như thảo Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Quan Bội Khương Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do cuộc sống khó khăn
nguyễn bảo chung Có tư vấn nhanh - 12/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
tôi hiện tại 27 tuổi khi đó tôi mới học tới lớp 5 gia đình khó khan nên phải nghỉ học giờ tôi muốn học lại cho biết nhiều hơn tôi đang học bếp cũng cần bang cấp để xin vào nhà hang hay khách sạn
Nguyễn Hữu Đạt Có tư vấn nhanh - 11/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn chí toàn Có tư vấn nhanh - 11/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn chí toàn Có tư vấn nhanh - 11/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thụy Ý Nhi Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em nghĩ học từ năm lớp 8 năm nay em 15 tuổi rồi, gia đình khó khăn không hỗ trợ em việc học được, hiện tại em đang đi làm, mong là sẽ hỗ trợ giảm nhẹ học phí cho em
Nguyễn Chánh Luật Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hoàng Yến Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mình 32 tuổi ,đã tốt nghiệp cấp 2 ,hiện tại có người giúp đỡ mình đi học lại để tìm cv khá hơn .Mình muốn học kế toán tổng hợp .
Trần duy thành Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ng phạm nhật anh Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mất gốc từ đầu lớp 11 nên nghỉ
Ng phạm nhật anh Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mất gốc từ đầu năm nên nghỉ giữa chừng lớp 11
Trần duy thành Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần duy thành Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Châu Văn soi Có tư vấn nhanh - 10/06/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà em không có điều kiện phải nghỉ hoc sớm giờ e muốn học lại