Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

NGUYỄN TRẦN VĂN LONG Ngày gửi: - 10/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học để có bằng cấp 3
Lê Minh Nguyệt Ngày gửi: - 09/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ thị Nhã Ngày gửi: - 09/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ thị Nhã Ngày gửi: - 09/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
lê nguyễn hồng phúc Ngày gửi: - 09/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
lê nguyễn hồng phúc Ngày gửi: - 09/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan nhân bảo toàn Ngày gửi: - 08/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì vấn đề lý do cá nhân nên nghỉ học sớm , nay em muốn tiếp tục việc học
Phạm Hùng Ngày gửi: - 08/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Học lấy bằng để bố sung việc làm
Trương thị nở Ngày gửi: - 08/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sau khi hoàn thành cấp 2
Trần Phương Loan Ngày gửi: - 07/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do ko đc nhập hộ khẩu trễ , nên ko đc học trường chính quy như mn ạ
Nguyễn Liên Ngày gửi: - 07/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh khó khăn nên bỏ dở việc học
Nguyễn Thị Ngọc Ngày gửi: - 07/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học
Trần Quốc Tuấn Ngày gửi: - 06/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trương Thị Kim Thi Ngày gửi: - 06/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình gặp khó khăn nên phải ngừng học
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống và gia đình gặp ít khó khăn nên phải ngừng học
Bùi Thanh Phương Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
trần quang minh Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
gia đình khó khăn
Nguyễn thị Hồng Diệu Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hồng Diệu Ngày gửi: - 05/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tạ Văn Chúc Ngày gửi: - 04/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Th Ngày gửi: - 04/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị An Bình Ngày gửi: - 04/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
lâm gia quyên Ngày gửi: - 03/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Minh Tiến Ngày gửi: - 01/05/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mẹ bỏ , cha mua ve chai , giấy tờ ko đầy đủ