Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Văn Thiện Ngày gửi: - 04/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Lê Yến Linh Ngày gửi: - 03/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn. Phải tự lập làm việc ban ngày và học ban đêm
LÝ VĂN QUANG Ngày gửi: - 03/06/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
LÝ VĂN QUANG Ngày gửi: - 03/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Duy Khương Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Ngọc Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Dinh thi lan Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phương Thi Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phương thi Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê tuyết Nhi Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thanh Bình Minh Ngày gửi: - 02/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Quỳnh Như Ngày gửi: - 01/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn việt thành Ngày gửi: - 01/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không có gì
nguyễn võ mỹ chi Ngày gửi: - 01/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Hải Ngày gửi: - 01/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Ngọc Bích Ngày gửi: - 01/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị mỹ duyên Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị mỹ duyên Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị mỹ duyên Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nông Đức Huân Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Xuân Hương Ngày gửi: - 31/05/2020
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em học giữa chừng lớp 8 em nghỉ ạ, giờ e muốn học lại để lấy bằng 12 ạ
Chu thị tám Ngày gửi: - 30/05/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Điều kiện gia đình khó khăn
Nguyên Quang Vinh Ngày gửi: - 30/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
hoàng ánh nhi Ngày gửi: - 29/05/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn