Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Phạm Thị Ý Nhi Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học hết lớp 9, em mong muốn được lấy bằng tốt nghiệp phổ thông
Trương Thị ngọc trinh Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vừa muốn học vừa đi làm
Trương ThijNgojc Trinh Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Vừa muốn đi học vừa làm
Trần Mỹ An Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Mỹ An Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trương Thanh Lâm Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh tuấn khanh Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh tuấn khanh Ngày gửi: - 11/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Kim Hằng Ngày gửi: - 10/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Hoàng Mỹ Ngày gửi: - 10/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thanh Sang Ngày gửi: - 10/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng Văn Hưng Ngày gửi: - 09/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nên nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình
Trần Minh Nhựt Ngày gửi: - 09/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn vừa làm vừa học
Doãn Như Thành Ngày gửi: - 09/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Huân Ngày gửi: - 09/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia cảnh khó khăn nên tạm ngưng việc học.
Phan Thị Thùy An Ngày gửi: - 07/06/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
trần viết minh nhân Ngày gửi: - 06/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Nhung Ngày gửi: - 06/06/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Vĩ Hào Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thị kiều xuân Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thị kiều Xuân Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thị kiều Xuân Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thị kiều Xuân Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thị kiều Xuân Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Ký Ngày gửi: - 05/06/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
...