Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê hoài thanh Ngày gửi: - 10/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Huyền Trang Ngày gửi: - 10/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Quốc Việt Ngày gửi: - 09/07/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hà Tuấn Thành Ngày gửi: - 09/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trịnh Đình Đức Ngày gửi: - 09/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh gia đình
Trần tiến mạnh Ngày gửi: - 09/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Châu Huỳnh Khải Kiệt Ngày gửi: - 08/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Châu Huỳnh Khải Kiệt Ngày gửi: - 08/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đào Tấn Thịnh Ngày gửi: - 08/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Hải Yến Ngày gửi: - 08/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì lý do gia đình nên em phải nghỉ ngang giữa chừng không có bằng cấp 2 không thể đi học trung cấp được ạ
Lê Văn Huy Ngày gửi: - 07/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Văn Huy Ngày gửi: - 07/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cù Thị Như Ngọc Ngày gửi: - 07/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do vấn đề gia đình nên em học giữa chừng năm lớp 10 thì nghỉ học đến nay đã hai năm. Hiện tại muốn đi học lại nhưng ngại học chính quy nên em muốn kiếm lớp học bổ túc buổi tối.
Nguyễn Cao Gia Hân Ngày gửi: - 06/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn hiếu Ngày gửi: - 06/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Thị Kim Thoa Ngày gửi: - 06/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn trung hiếu Ngày gửi: - 06/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ tấn tài Ngày gửi: - 05/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nên nghỉ học
Võ tấn tài Ngày gửi: - 05/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nên phải nghỉ học để đi làm sớm
Trịnh Đình Đức Ngày gửi: - 05/07/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do suy nghỉ bồng bột
Lê triệu Vỹ Ngày gửi: - 05/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn tấn hoà Ngày gửi: - 04/07/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thuý Hằng Ngày gửi: - 04/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hiện tại đang đi làm mong có thể học tuần ngày tuần đêm
doanthithuyen Ngày gửi: - 04/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
luctruocgiadinhkhongcodieukienhoc
Dương thị bích trâm Ngày gửi: - 03/07/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nghĩ 3 năm bận việc gia đình