Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Hà Ngọc Dung Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Ngọc Dung Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn hoàng phúc Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Không thi chuyển cấp
Hà Ngọc Dung Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Ngọc Dung Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hồi trước em học đến lớp 9 rồi, còn 2 tháng nữa là thi cuối kỳ thì gia đình gặp khó khăn nên phải nghỉ học để đi làm, giờ em thấy bằng cấp rất là quan trọng để dể tìm việc làm
Nguyễn Vũ Lan Khuê Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mất căn bản
Nguyễn Vũ Lan Khuê Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mất căn bản
Huỳnh Thị Cẩm Tiên Có tư vấn nhanh - 26/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tưởng Nguyễn Thành Nam Có tư vấn nhanh - 25/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Kim Phát Có tư vấn nhanh - 25/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Kim Phát Có tư vấn nhanh - 25/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Phong Có tư vấn nhanh - 25/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hải Nguyên Có tư vấn nhanh - 25/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thảo Nguyên Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nghiepa Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nghiep Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
???
Lâm Thanh Sang Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Mỹ Hòa Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hoc lấy bằng cấp 3
Lê minh vương Có tư vấn nhanh - 24/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Lan Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Quang Dũng Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học gần hết lớp 5 thì nghỉ ạ.Em mong muốn được đi học bổ túc để có tương lai ạ.
Trần Quang Dũng Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em bỏ học từ năm lớp 5 do hồi trước ham chơi.Em đang học giữa chùng sắp thi hết học kì 2 lớp 5 rồi ạ.Em cảm ơn
trần văn nhân Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Công hoàn Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn đông anh,em nên nghỉ sớm phụ giúp gia đình.Cho những em học....
Lê Nhựt Linh Có tư vấn nhanh - 23/04/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn