Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Ngô quốc huy Ngày gửi: - 15/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trrần Đăng Lâm Ngày gửi: - 15/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn hoài Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia có sự cố
Nguyễn Thị Hà Xuyên Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hà Xuyên Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tăng Doãn Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tăng Doãn Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
shsj Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
hi
Huỳnh Thị Lan Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thanh Thương Ngày gửi: - 14/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Sự cố gia đình, đã học hết lớp 11
Lê thị thanh Xuân Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
bùi mạnh quyết Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thị hồng phương Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn chung Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
E học hết lớp 5, do hoàn cảnh gia đình nên không thể tiếp tục học được nữa e nghĩ năm 2004,nay e 27 tuổi rồi e có thể đăng ký học tiếp lớp 6 không ạ?
Lý Huỳnh Kim Thu Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bị bệnh và gia đình gặp nhiều chuyện kh tốt ạ
Lê Phước Hảo Ngày gửi: - 13/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thu thương Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Mạnh Quyết Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Mạnh Quyết Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Mạnh Quyết Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Mạnh Quyết Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Mạnh Quyết Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Phước Siêng Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn trọng hiếu Ngày gửi: - 12/02/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Khang Ngày gửi: - 11/02/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn