Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Phạm Thanh Lương Ngày gửi: - 22/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Phạm Thanh Lương Ngày gửi: - 22/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Kim Thuỳ Ngày gửi: - 22/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do gia đình có chuyện nên phải gián đoạn nghĩ học lớp 7
Phạm Văn Chưởng Ngày gửi: - 21/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Thị Kim Liên Ngày gửi: - 21/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Thành Ngọc Hải Ngày gửi: - 20/11/2020
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hà Thị Hiền Ngày gửi: - 20/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Thị Hiền Ngày gửi: - 20/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Văn Việt Ngày gửi: - 20/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Thạch Ngọc Hoà Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Đức Thắng Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê hữu Dũng Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Đức Duy Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học để nâng hang giấy phép lái xe
Hoang ngoc ly Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Chung Hoàn An Ngày gửi: - 19/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị vấn đề về bao tử nên mới làm gián đoạn việc học
Tân thị Hoa Nhị Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà có việc nên nghỉ
Tân thị hoa nhị Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà có việc nên ngưng học
Đàm Minh Tú Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị ánh Hồng Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị ánh Hồng Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trước đây vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mẹ cho nghỉ học giữa chừng , em rất hối tiếc và mong muốn hoàn thành
Đào Lưu Triều Ngày gửi: - 18/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thành Tâm Ngày gửi: - 17/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
do gia đình bố mẹ cãi nhau , cờ bạc đánh nhau , nhà toàn dao dính trên tường làm tâm lý lúc nhỏ sợ không dám học , giờ lớn lên tha thiết đi học lại
Nguyễn Quốc Bảo Ngày gửi: - 17/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn trí nguyên Ngày gửi: - 17/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn trí nguyên Ngày gửi: - 17/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn