Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê anh vũ Ngày gửi: - 08/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê anh vũ Ngày gửi: - 08/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tấn Nghĩa Ngày gửi: - 07/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Thị Hồng Phương Ngày gửi: - 07/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị Bảo Duyên Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do lúc nhỏ cuộc sống khó khăn nên tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ lo cho các em.
Tiết thị mỹ Hiền Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tiết Thị Mỹ Hiền Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do trước đây không kinh phí nên k thể tiếp tục việc học
Lee anh vũ Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cao hoàng khanh Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trịnh Thị Chúc Lâm Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em đã tốt nghiệp cấp 2 và do mất học bạ nên ko thể theo học cấp 3
Trần Quốc Vinh Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê anh vũ Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì kinh tế gia đình không ổn định
lê nguyen hong phuc Ngày gửi: - 06/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê văn tân Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thu Trinh Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thu Trinh Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Quang Duy Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Trường Giang Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Trường Giang Ngày gửi: - 05/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm thị thuỳ Ngày gửi: - 04/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vấn đề sức khoẻ
Hồ Ngọc Lệ Quyên Ngày gửi: - 04/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Đông Nhựt Ngày gửi: - 03/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học lấy bằng phổ thông
Hà Thị Cẩm Quyên Ngày gửi: - 03/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trịnh Đăng Quang Ngày gửi: - 03/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê anh vũ Ngày gửi: - 02/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn