Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Huỳnh Tấn Đức Ngày gửi: - 21/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống của em phải tự trang trải mưu sinh
Nguyễn Tấn Hoàng Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Huỳnh Thảo Vy Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần thị linh Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Ngọc Giàu Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm thị ngọc Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm thị ngọc Ngày gửi: - 20/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trọng Đức Ngày gửi: - 19/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thúy an Ngày gửi: - 19/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cần đi học lại để vó nghề nghiệp ổn định
Nguyễn thị thúy an Ngày gửi: - 19/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn nên nghỉ . Nuôi em ăn học. Nay muốn đi học lại để có nghê nghiệp ổn định
Lê Minh Hiển Ngày gửi: - 19/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị thất lạc học bạ ! Mong thầy cô giúp em
Nguyễn Thị Phương Thùy Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Có thể học từ 18h
Nguyễn thị thuý Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
võ thị ngọc diễm Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Thị Ý Nhi Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
BÙI THỊ Ý NHI Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
võ thị ngọc diễm Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
mai thuy huyen Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thanh thảo Ngày gửi: - 18/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang học tới lớp 7 vì gia đình quá khó khăn nên e phai nghỉ học h e rất mún học lại vì e ko thể bỏ cả tương lai
Nguyen thuy phuong Ngày gửi: - 17/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lấy chồng sớm nên nghĩ học
Trần công trúc Ngày gửi: - 17/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
La Quang Thoại Ngày gửi: - 17/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Chào HNV , tôi đã học hết lớp 12 nhưng bị rớt TN . Nay tôi muốn học lại bổ túc để lấy bằng cấp 3 nhưng tôi làm nghề Tài xế . T7 c.nhật tôi đc nghỉ , còn ngày thường thì không có giờ giấc nên nhờ HNV tư vấn giúp tôi . Tks
Nguyễn Trúc Giang Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Sư thị ngọc trân Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do gia đình không đủ điều kiên để đi hoc. Giờ thì em đã đi làm . Và em muốn học thêm buổi tối để có 1 công viêc ổn đinh
Lê thị diễm sương Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn