Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lôi kim thủy Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Toi muon di hoc lai
Đào công nhựt Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nghĩ học giờ muốn đi học lại lấy bằng tốt nghiệp
Nguyễn Trúc Giang Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trúc Giang Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thu Dung Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tạ văn cường Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi phải đi làm thêm ban ngày để trang trải cuộc sống
Phan anh kiệt Ngày gửi: - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị châu pha Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị châu pha Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Vũ Thuỳ Giang Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Diệp Thuận Thành Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đào công nhựt Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Khương Duy Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh gia đình nên hồi đó em chỉ học hết lớp 4 . Bây giờ xin việc đòi hỏi bằng cấp rất nhiều nên em muốn đi học lại đến lớp 9 rồi học nghề . Em cảm thấy mình rất tự ti...
Nguyễn Thừa Duy Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Ngày gửi: - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Quốc Khánh Ngày gửi: - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Nguyên Vân Ái Ngày gửi: - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Ngày gửi: - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Ngày gửi: - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Huỳnh Phát Ngày gửi: - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị mất học bạ, nhưng bằng cấp 2 thì em vẫn còn, thì e có đăng kí được không
Nguyễn nam phong Ngày gửi: - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Ngày gửi: - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Ngày gửi: - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hoàn Anh Kiệt Ngày gửi: - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn