Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Trung Hiếu Ngày gửi: - 28/02/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Thị Mỹ Ngân Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
lúc trước vì ham chơi, em học giữa năm lớp 10 thì nghỉ. Sau đó em đi làm gần 4 năm. E nhận thấy với bằng tốt nghiệp trung học thì kg thể làm được gì. Em muốn học lại bổ túc để lấy bằng cấp ba. Mọi người giúp đỡ và cho em ý kiến được kg ạ
Đạt Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đạt Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Tấn Đại Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do có việc gia đình nên em bị gián đoạn học
sằn lỷ cắm Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Thị Ngọc Diễm Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê bảo khang Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê bảo khang Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê hoàng mỹ linh Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tạ văn cường Ngày gửi: - 27/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Công việc làm
Phạm văn dưỡng Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Khánh Chi Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoài sơn Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Phước Lộc Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện để học
huỳnh thị tiến hà Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E học giữa chừng lớp 11 rồi nghỉ.... Gio e muốn học lại.. mong a c giúp đỡ e
Đặng Thị Kiều Oanh Ngày gửi: - 26/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thế huỳnh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà không có điều kiện
Trần Triều Nguyên Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em vừa học vừa làm ạ
Võ thanh thanh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước gia đình em gặp hoàn cảnh khó khăn nên em tạm dừng việc học lại
Võ thanh thanh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước gia đình em gặp tài chính khó khăn nên em phải dường việc học
Trần hữu Vinh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn học lại
Trần hữu Vinh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn học lại
Trần hữu Vinh Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà nghèo hồi nhỏ lo làm ko có điều kiện học nữa
Nguyen quoc khoi Ngày gửi: - 25/02/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn