Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Trần Thị Kim Đang Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoàng phúc Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Minh Tiến Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngày trước điều kiện khó khăn nên không tiếp tục học được
Gịp phát tiền Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Tú Kim Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đình Hùng Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh thuỵ ái vy Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do đi làm sớm nên tôi chưa có bằng cấp 3
Nguyễn thị thảo phương Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang đi làm
võ thị bích tiền Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
đặng duy vũ dương Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em chưa tốt nghiệp lớp 9 ạ em muốn kiếm trường bổ túc lớp 9
Le van dieu Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn phước hải Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Văn Thanh Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
TSAN A CHÚNG Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thành được Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thảo như Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị mất học bạ và giấy tờ.hiện tại xin học lấy bằng tốt nghiệp thpt
Nguyễn văn Cợp Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Anh Thư Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hoa Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn
Nguyễn văn Nam Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hồng Châu Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê nguyễn tú nguyên Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn phước hải Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thanh sang Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần gia cát lượng Ngày gửi: - 02/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ