Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Đặng Thị Liễu Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Học hết lớp 10 vì gia đình khó khăn không đủ dk đi học tiếp
Nguyễn thị kim thanh Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Ko
Nguyễn văn vũ Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do nhà nghèo nên nghỉ học sớm. Nai muốn học lấy bằng cấp 2 nân dấu bằng lái xe
Lê Hoàng Anh Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần thị Huỳnh như Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Đặng Thành Nhân Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Võ Văn Hoàng Bữu Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn văn tân Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Tôi muốn học buổi tối lớp 12, ở tân phú hoặc bình tân vào buổi tối
Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày gửi: - 10/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Phạm Ngọc Xuân Nghi Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hoàng Hồng Nhung Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Thị Thu Huyền Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần Thành Đạt Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần thị như quỳnh Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Đỗ Thị Thanh Ngân Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Phạm Thành Lộc Ngày gửi: - 09/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trương tuấn Huy Ngày gửi: - 08/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
mình 2k7 cs học bố túc được hk ạ
Đinh Hửu Thông Ngày gửi: - 08/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hoàn cảnh gia đình lúc đó gặp nhiều khó khăn nên không thể tiếp tục việc học.
Huỳnh thị trúc phương Ngày gửi: - 08/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hoàn cảnh gia đình nên việc học bị gián đoạn
Trần Hoàng Hoàng Anh Ngày gửi: - 08/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em nghĩ học vì năm đó gia đình khó khăn, em vẫn còn tiếc nuối về chuyện học của mình nên vừa làm thêm vừa tìm lớp học ạ
Nguyễn Kim Hân Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Bùi phạm minh Quân Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em đã nghỉ học được 4 năm và mất học bạ
Nguyễn Hoàng Phương Uyên Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Bùi Điền Quốc Hải Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Thưa Thầy, em năm nay 43 tuổi. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em bỏ thi đi xin việc làm để phụ giúp gia đình. Nay em vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tuổi tác đã lớn. Em kính mong Thầy tư vấn, hỗ trợ em
Lê Văn Trường Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ