Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Võ duy khang Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Lúc nhỏ ham chơi học ko nổi
Võ Thành Trung Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Khi còn học dở dang lớp 9 thì mẹ bị thiếu nợ, phải bán nhà và không đủ điều kiện học tiếp. Bây giờ muốn đi học để nhận bằng tốt nghiệp THCS và mong muốn học THPT
Nguyệt nga Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
E muốn đi du học nhưng thiếu bằng cấp 3
Nguyễn Đỗ Bảo Anh Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống:
Đã xử lý xong
Trần Minh Tâm Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Kinh Quốc Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
HOÀNG QUỐC VIỆT Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Huyền Trang Ngày gửi: - 10/08/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hoàng thị minh phương Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Đào Thị Ánh Huyền0 Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Ngọc Hoài Thương Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Cuộc sống khó khăn
Huỳnh Thị Cẩm Dung Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Không
Trần Thị Cẩm Tiên Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn đình khải Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em muốn tìm lớp học online
Nguyễn Quỳnh Trang Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Đăng Hưng Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn văn Hồng phương Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Kho khan
Đoàn Minh Tuấn Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Lê Lâm Thanh Trúc Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em đã học đc 1 nửa của nắm lớp 9, vì 1 số lí do gđ nên e đã nghỉ học, e đã đi làm ngành phục vụ và giao tiếp, bây giờ e muốn lấy lại tương lai và trao dồi cho mình thêm kiến thức và học nghề ổn định hơn ạ
Nguyễn Ngọc Tú Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
mong là có trường để em được đi học lại, vì gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sớm, nên giờ em
rất muốn được đi học.
Vương Thị Thanh Huyền Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Mai Thị Mỹ Hằng Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Văn Phương Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn nhật hào Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Thị NGỌC Trâm Ngày gửi: - 09/08/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ