Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

nguyễn thảo linh Ngày gửi: - 07/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thanh Nguyệt Ngày gửi: - 07/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Bích Phượng Ngày gửi: - 07/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Y Nghiệp adrong Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Năm 2018 khó khăn nên tôi nghỉ học phụ giúp gd
Đinh kim chủ Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
CHÂU GIA HUY Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hứa Nguyễn Anh Kiệt Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bây giờ kinh tế gia đình em đang khó khăn nghèo khó nên muốn tìm trường có chi phí thấp nhất
Bùi thanh vũ Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Chí Hiếu Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Ninh Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Ninh Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thi mỹ hằng Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
do nam nay kinh te kho khan nen GD k du diệu kiến cho hoc. gio e lai muốn hoc de co bang cấp de sau nay de xin việc
Nguyễn thị thu nhi Ngày gửi: - 06/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học tiếp yêu việc học nhưng do hoàng cảnh và không đủ thời gian
Bùi Thị Ngọc Gấm Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học đêm
Võ thị Huyền trân Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hô sanh Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Thị thuỷ Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E sinh năm 1993. Lớp 4 là học ở quê ở phú xuyên. Khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống bắt đầu học lớp 5. Thứ 1 mất căn bản thứ2 đó hoàn cảnh vừa phụ gia đình làm việc vừa đi học. K theo kịp đc . Nên nản nghỉ học. Năm 18t muốn đi học lại. Nhưng ba mẹ k ý
😢
Nguyễn thanh Tuấn Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn phúc tường Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ trường sơn Ngày gửi: - 05/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em đi làm vào ban ngày từ 8h sáng đến 5h chiều, chỉ có khoảng thời gian trống là buổi tối.
Lê Lý Tường Vi Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mã Thị Hoài Thương Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Tấn Lập Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn nên bỏ học lớp 9
Nguyễn hạ Thương Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn