Ý tưởng - quan điểm dẫn dắt thực hiện chương trình Hướng nghiệp Việt

Hướng nghiệp Việt

Mỗi năm có hơn 1 triệu học sinh bước vào đời mà không biết gì về nghề nghiệp tương lai, không biết tìm nơi nào phù hợp để học (nhà nghèo học ở đâu, học không giỏi có thể học ở đâu, rớt tốt nghiệp rồi biết học hay đi làm gì...). Họ khủng hoảng về con đường tương lai và rất cần được tư vấn, chỉ ra cho họ con đường phù hợp nhất cho họ đi. Biết tìm nơi nào để được định hướng và hỗ trợ đây?

Nhiệm vụ, đối tượng, ý nghĩa của chương trình Hướng nghiệp Việt

Hướng nghiệp Việt

Hướng nghiệp Việt là chương trình hỗ trợ hướng nghiệp cho các em học sinh, trong đó đặc biệt chú ý hỗ trợ hướng nghiệp cho các em học sinh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh có điều kiện không thuận lợi; ngoài ra hỗ trợ hướng nghiệp cho cả đối tượng thanh niên chưa có nghề nghiệp ổn định và sinh viên.

Phương thức tác động và mô hình triển khai Hướng nghiệp Việt

Hướng nghiệp Việt

1. Cơ bản về nội dung tác động lên các đối tượng cần hướng nghiệp theo quan điểm của Hướng nghiệp Việt

 

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc