Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 • Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tri thức và khả năng hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành rộng, tiếng anh, tin học, và sử dụng các phần mềm chuyên ngành thành thạo. Có kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, tố chức sắp xếp công việc.
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng; hoặc có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Nội dung được tham khảo từ trường Đại học Quy Nhơn

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Trường đại học Tiền Giang - TTG (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 48 32 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

  7510103

 • Trường đại học Quang Trung (*) - DQT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 50 50 Toán, Vật lí, Địa lí   Toán, Sinh học, Địa lí   Toán, Sinh học, Giáo dục công dân   Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 80 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh        
 • Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung - VHD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Địa líToán, Hóa học, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học công nghệ Đồng Nai - DCD (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101034010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Địa líToán, Vật lí, Giáo dục công dân
 • Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*) DLA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101034070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Vật lí, Giáo dục công dânToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101032080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường Đại học Hải Phòng - THP (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101035050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh