Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  • Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tri thức và khả năng hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
  • Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành rộng, tiếng anh, tin học, và sử dụng các phần mềm chuyên ngành thành thạo. Có kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm, tố chức sắp xếp công việc.
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, quản lý, lập các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng; hoặc có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Nội dung được tham khảo từ trường Đại học Quy Nhơn

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Video clip liên quan Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Trường đại học Tiền Giang - TTG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
15 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Trường Đại học Kiên Giang ( TKG ) (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
8 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trường Đại học Hải Phòng - THP (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
16 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
18 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103    
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung - VHD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp

Chỉ tiêu

3

7510103

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành: Xây dựng công nghiệp và dân dụng

                          Quản lý xây dựng

                          Kinh tế xây dựng

A00

A01

C01

D01

50

Trường đại học Quang Trung (*) - DQT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 50 50 Toán, Vật lí, Địa lí   Toán, Sinh học, Địa lí   Toán, Sinh học, Giáo dục công dân   Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh    
Trường đại học Thành Đông (*) - DDB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Địa líToán, Hóa học, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*) DLA (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Công nghệ kỹ thuật xây dựng75101034070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Vật lí, Giáo dục công dânToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh