Ngành Huấn luyện thể thao

Ngành huấn luyện thể thao hướng đến huấn luyện giáo dục thể chất và thể thao trường học, thể dục thể thao quần chúng, xã hội học, lịch sử, kinh tế và quản lý về thể dục thể thao.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Huấn luyện thể thao

Video clip liên quan Ngành Huấn luyện thể thao

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Huấn luyện thể thao

Trường đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng TTD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
2 7810302 Huấn luyện thể thao
Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - TDB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
2 7810302 Huấn luyện thể thao
Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM - TDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Huấn luyện thể thao714020772168Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1