Ngành Kinh doanh Nông nghiệp

  1. Mục tiêu chung (Goals): 

Đào tạo cử nhân có kiến thức toàn diện về kinh tế học và những ứng dụng vào ngành nông lâm nghiệp; cũng như có các kiến thức về quản trị và kỹ thuật nông lâm nghiệp; và có khả năng thích nghi cao với điều kiện thực tế. Đào tạo người học phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, đào tạo người học có phẩm chất chính chịnh, đạo đức và  tính tự học nâng cao chuyên môn.

  1. Mục tiêu cụ thể (Program objectives):

PO1: Vận dụng tốt kiến thức từ các môn học cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;

PO2: Phát triển các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo để có thể áp dụng hệ thống kiến thức kinh tế và quản trị để phục vụ cho công việc hoạch định, điều hành và quản lý doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

PO3: Phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm để làm việc, học tập, nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin và tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;

PO4: Có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời.

 Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh doanh Nông nghiệp

Video clip liên quan Ngành Kinh doanh Nông nghiệp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kinh doanh Nông nghiệp

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM NLS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành Tổng chi tiêu Tổ hợp xét tuyển
7620114 Kinh doanh nông nghiệp 100 A00 , A01 , D01
Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
46 7620114 Kinh doanh nông nghiệp