Ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị

Ngành kinh tế chính trị có vai trò cần thiết trong các hoạt động phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống kinh tế - xã hội nảy sinh trong thực tiễn. Là cơ sở xây dựng các hoạt động tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cũng như  điều khiển các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Ngành kinh tế chính trị là ngành chuyên môn sâu, chỉ một số trường mở đào tạo tương ứng với quy hoạch và nhu cầu của các cơ quan nhà nước, đoàn thể doanh nghiệp. 

Cơ sở chuyên môn ngành kinh tế chính trị

Để tham gia giải quyết được các vai trò và mục tiêu hoạt động chuyên môn, ngành kinh tế chính trị dựa trên nền tảng: 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính  sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Kiến thức rộng về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức về khoa học tự nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

- Tri thức chuyên ngành kinh tế chính trị 

Vị trí lao động nghiệp vụ của người theo ngành kinh tế chính trị

 Giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành, đoàn thể…

- Tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và trong các doanh nghiệp, cũng như trong các cơ quan nghiên cứu về kinh tế - xã hội

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh tế chính trị

Các tin bài khác về Ngành Kinh tế chính trị

Video clip liên quan Ngành Kinh tế chính trị

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kinh tế chính trị

Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

4

7310102

Kinh tế chính trị

Trường đại học ngoại thương - NTH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Ngành Kinh tế chính trị

Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
3 7310102 Kinh tế chính trị
Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế) DHK (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngành / chương trình Mã ngành xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển Xét KQ | thi THPT Xét học ba Phương thức khác
Kinh tế chính trị ( Miễn học phí ) 7310102 A00 ; A01 ; D01 ; C15 15 0 05
Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung - VHD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp

Chỉ tiêu

8

7310101

Ngành Kinh tế

Chuyên ngành:  Kinh tế quản lý                                 

                           Kinh tế số

                           Kế toán                                   

                           Kinh tế chính trị

                           Kinh tế thương mại

                           Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

                           Kinh tế quốc tế   

                           Quản lý nhà nước về kinh tế

C00

C19

C20

D01

150