Ngành Nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo:

Xây dựng kế hoạch quản lý, sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu ứng dụng các vấn đề cây trồng của ngành nông nghiệp phục vụ sản xuất và phát triển ngành, đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Giải quyết các vấn đề cơ bản về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản một cách chuyên nghiệp, sáng tạo và có đạo đức.

Thể hiện động cơ học tập mở rộng kiến thức, phát hiện các tri thức mới và nâng cao năng lực, phát triển bản thân và nghề nghiệp.

Lãnh đạo công việc đạt hiệu quả cao trong bối cảnh công nghệ 4.0

Nội dung được tham khảo từ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Nông nghiệp

Video clip liên quan Ngành Nông nghiệp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Nông nghiệp

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

25

7620101

Nông nghiệp (**)

Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

17

Nông nghiệp công nghệ cao

7620101

A00, B00, C02

70

Trường đại học Phú Yên DPY (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Trình độ đại học

Mã ngành

Chỉ tiêu

( dự kiến )

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

10 |

Nông nghiệp

7620101

50

A00 , B00 , D07 , D08

Ngành mới

Trường đại học Đông Á(*) DAD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Mã ngành   Ngành đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk
24 Nông nghiệp 7620101   7620101DL
Trường đại học kinh tế Nghệ An - CEA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngành đào tạo Mã ngành
7. Nông nghiệp ( Nông nghiệp công nghệ cao ) 7620101