Ngành Quản lý đô thị và công trình

Ngành Quản lý đô thị và công trình

Tiếng Việt: Quản lý Đô thị và công trình

Tiếng Anh: Urban & Works management

 

Sinh viên theo học ngành Quản lý Đô thị và Công trình có khả năng vận dụng những kiến thức đã được đào tạo để quản lý, tổ chức, chỉ đạo thi công các công trình xây dựng. Quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. Tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý Đô thị và Công trình, là Kỹ sử Quản lý Đô thị có thể vận dụng kiến thức vào công tác Quản lý Đô thị và Công trình; Có khả năng định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực Quản lý Đô thị và Công trình; Có thể làm việc trong doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; Chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng, và có khả năng học tập lên trình độ sau đại học.

Nội dung được tham khảo trên website của TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý đô thị và công trình

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Quản lý đô thị và công trình

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Quản lý đô thị và công trình

Video Giới thiệu ngành Quản lý đô thị & công trình - ĐH Xây Dựng Miền Tây

Video Giới thiệu ngành Quản lý đô thị & công trình - ĐH Xây Dựng Miền Tây (Video clip)

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý đô thị và công trình

Trường Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) - GHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo
11 7580106 Quản lý đô thị và công trình
Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM DTM (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành xét tuyển Mã ngành
13 Quản lý đô thị và công trình 7580106
Trường đại học Xây Dựng Miền Tây - MTU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản lý đô thị và công trình (Kỹ sư)

7580106

V00,V01

A00, A01

25

Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Quản lý đô thị và công trình 7580106 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    

Mã ngành Đại học: 7580106

Mã ngành chung: 580106