Tìm hiểu Ngành quản lý giáo dục

Tìm hiểu Ngành quản lý giáo dục

Giáo dục giữ một vị thế và vai trò quan trọng trong suốt quá trình phát triển của lịch sử loài người. Càng ngày con người càng được lĩnh hội kiến thức với phương pháp tối ưu hơn và tốt hơn. Quá trình dạy và học hiện nay là rất dạng, rộng lớn với rất nhiều khâu và quá trình khác nhau.

Ngành quản lý giáo dục trong nhà trường

Một trường học bao gồm rất nhiều phòng ban khác nhau như: phòng đào tạo, phòng quản trị thiết bị, phòng hành chính tổng hợp, phòng kế toán tài chính, phòng tổ chức nhân sự... với đội ngũ nhân sự lên đến hàng trăm người người. Một giáo viên nghỉ dạy trong một buổi cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều lớp, nhiều giáo viên khác. Để không ảnh hưởng đến tổng thể chung các hoạt động giáo dục trong trường, cần phải có người sắp xếp tổ chức lại để đảm  bảo ít xáo trộn nhất mà vẫn đảm bảo hoạt động dạy học. Đó là một phần công việc quản lý giáo dục.

Điều khó khăn hơn là việc thay đổi và cải tiến chương trình đào tạo không hề đơn giản, khi mà sự thay đổi liên quan đến rất nhiều phòng ban, nhân sự, nếu việc lên kế hoạch tổ chức không chặt chẽ, hoạt động chung của trường sẽ bị xáo trộn, rối loạn. Vì vậy trong nhà trường không thể thiếu vai trò quản lý, sắp xếp điều hành của các cá nhân có chuyên môn quản lý giáo dục trong nhà trường.

Vai trò của Ngành quản lý giáo dục trong hoạt động giáo dục

 Ngành quản lý giáo dục có chức năng là tổ chức hoạt động giáo dục và giám sát đánh giá hoạt động giáo dục. Chức năng tổ chức giúp nhà trường hoạt động ổn định. Giám sát đánh giá hoạt động giáo dục giúp nhà trường cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục.

Đổi mới, cải tiến giáo dục luôn cần tới các nhà quản lý giáo dục vì mỗi điều chỉnh trong hoạt động của môt bộ phần sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Nếu thiếu nhà quản lý giáo dục, việc cải tiến sẽ không đạt được mục tiêu, hoặc chỉ cải tiến được một phần nào đó nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các bộ phận khác.

 Cơ hội nghề nghiệp việc làm của ngành quản lý giáo dục

 Cơ hội làm việc tại các phòng ban quản lý trong các trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng, đại học. 

Ngoài chuyên môn, để có cơ hội việc làm người làm ngành quản lý giáo dục còn cần thêm các yếu tố khác để phụ trợ hiệu quả cho hoạt động nghề nghiệp của bản thân.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

 -/-

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý giáo dục

Video clip liên quan Ngành Quản lý giáo dục

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý giáo dục

Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
1 7140114 Quản lý giáo dục
Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

2

7140114

Quản lý giáo dục

301

Xét tuyển thẳng

6

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

12

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

6

D01

A00

C00

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

36

D01

A00

C00

 

Trường đại học Sài Gòn - SGD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
1. Quản lý giáo dục 7140114

Văn , Toán , Anh

Văn , Toán , Địa

D01 C04   45
Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

7140114

Quản lý Giáo dục