Ngành Quản lý thể dục thể thao

Nganh Quản lý thể dục thể thao hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Thể dục thể thao.

Ngành Quản lý thể dục thể thao còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý thể dục thể thao

Video clip liên quan Ngành Quản lý thể dục thể thao

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý thể dục thể thao

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

50

7810301

Quản lý thể dục thể thao

Trường đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng TTD (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
1 7810301 Quản lý thể dục thể thao
Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

7810301

Quản lý Thể dục thể thao

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

 Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

28

7810301

Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên

ngành kinh doanh thể thao và tổ

chức sự kiện )

A01 ; D01 ; T00 ; T01

29

7810301G

Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên

ngành Golf )

A01 ; D01 ; T0O ; TO1

Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành

36

Quản lý thể dục thể thao

7810301

Trường đại học Thể Dục Thể Thao TP.HCM - TDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Quản lý thể dục thể thao78103012456Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1