Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Diệp Thuận Thành Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đào công nhựt Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Khương Duy Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh gia đình nên hồi đó em chỉ học hết lớp 4 . Bây giờ xin việc đòi hỏi bằng cấp rất nhiều nên em muốn đi học lại đến lớp 9 rồi học nghề . Em cảm thấy mình rất tự ti...
Nguyễn Thừa Duy Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Quốc Khánh Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Nguyên Vân Ái Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Huỳnh Phát Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị mất học bạ, nhưng bằng cấp 2 thì em vẫn còn, thì e có đăng kí được không
Nguyễn nam phong Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hoàn Anh Kiệt Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Voongquoccuong Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước gia đình em gặp khó khăn nên nghĩ học giữa chừng gio em muốn đăng ký học lại trung cấp
Nguyễn thị hải Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàn cảnh gi đình không có tiền đóng học phí
Nguyễn Cẩm Trúc Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Trần Phú Khang Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hồi nhỏ nhà không có điều kiện cho ăn học tiền mua sách vở còn ko có giờ em 20t rồi em muốn học lại để kiếm bằng cấp để kiếm việc làm
Bùi Thị Mỹ Kim Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em nghĩ học năm lớp 8 do gia đìh khó khăn. Chưa lấy đc bằng cấp. Nay em muốn di học lại vì hiểu đc tầm quan trọg của học vấn. E muốn có bằng cấp để làm đc nhìu công việc lương cao ổn định hơn
Lê hồng trinh Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cha mẹ li hôn nên dán đoạn việc học mông thầy cô giúp
Nguyễn Hữu Phúc Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
nguyen hoang phiet Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyen hoang phiet Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Bắc Có tư vấn nhanh - 12/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn