Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Tiến Dũng Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tiến Dũng Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn phụng Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Đình Nam Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em không đủ kinh tế để học tiếp
Nguyễn Hà Trọng Khang Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng Trần Huỳnh Anh Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước cuộc sống khó khăn nên việc học dang dở
Nguyễn Hoài Hận Có tư vấn nhanh - 04/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ huyền trang Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thanh Trường Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Kiến thức môn toán 12 bị mất gốc môn văn ko hiểu cốt bài
Lê Thanh Trường Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vi Thị Hằng Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vi Thị Hằng Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thúy vân Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình kinh tế khó khăn
NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trần Anh Quân Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do lúc trước gia đình em gặp khó khăn nên không thể tiếp tục học được ạ bây giờ em có đều kiện rồi nên em muốn học tiếp cấp 3
Nguyễn văn ký Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mình năm nay 33 tuổi muốn học thêm bằng cấp 3 để hỗ trợ thêm kiến thức
Lý bân Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì gia đình khó khăn nên đã nghĩ học giữa chừng
Nguyễn Đăng khôi Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Sinh năm 2009
Nguyen trieu linh Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lý bân Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyn thi thuy ngan Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê ngọc oánh Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Thời điểm đó khó khăn gia đình bố mẹ ko hoà hợp ly dị không có bố mẹ dạy bảo đâm ra lười học
Ngô Văn Huy Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì lý do cha mẹ làm ở Sài Gòn nên em muốn xinh đang ký học trên đây
y mut ê ban Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phùng Có tư vấn nhanh - 03/06/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn