Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê thị kim ngân Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Đoàn việt xuân Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Dịp Thín Tắc Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Quách Trung Minh Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Văn Đạt Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn văn đức Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần hiệp Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Mong muốn học tiếp lớp 9
Phạm thị khánh vy Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Lê Thị Như Ý Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Thành Nhân Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Gia đình khó khăn đang học lớp 9 không đủ kinh phí nên phải nghĩ ạ
Thái Ngọc Thắng Ngày gửi: - 10/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Lúc trước do gia đình khó khăn mất khả năng học . Hiện em muốn học tiếp chương trình cấp 2
Nguyễn Nhựt Hào Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Minh Trí Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
nguyễn hồng nhung Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Thái Thành Chí Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn Huỳnh Dũng Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Lúc nhà khó khăn
Nguyễn văn nam Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Giàng A ly Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do điều kiện gia đình khó khăn nên đã phải bỏ học giữa chừng về giúp bố mẹ giờ muốn học tiếp để lấy bằng cấp 3 theo đuổi ước mơ
Lưu Thị Mộng Ngọc Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Mình đang học lở dở năm 12. Năm 12 mình học đến cuối học kì 2 do việc nhà nên mình nghỉ. Giờ múôn học tiếp để đc tốt ngiệp
Hoàng thế nam Ngày gửi: - 09/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần Thành Tiến Ngày gửi: - 08/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Vì hoàn cảnh GĐ , Em nghĩ học ,ra kiếm tiền phụ giúp gia đình nên em phải tạm ngừng việc học từ năm lớp 7, giờ GĐ cũng ổn định nên em muốn tìm trường học lại cho sao này em có tương lai ạ . Mong (Thầy/Cô) giúm cho em học lại ạ
Huỳnh Văn Thiện Ngày gửi: - 08/07/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do trước đây gia đình hoàn cảnh khó khăn ba mẹ đi làm ăn xa nên em phải đành bỏ học giữa chừng từ những năm 2007. Sau em về trường cũ xin trường giấy học bạ để tiếp tục học nhưng sau em lạc mất giấy tờ, cả học bạ nên không xin học được
Nguyễn Ngọc nhiều Ngày gửi: - 08/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Học hết lớp 8 giờ e định xin vừa học nghề vừa đi làm để có được bằng cấp , để e đi học nghề
Nguyễn Tuấn Vỹ Ngày gửi: - 08/07/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do nhà không đều kiện nên nghĩ ngang nên giờ mong muốn đx học lại cho có bằng cấp THPT
Đỗ Ngọc Anh Thư Ngày gửi: - 08/07/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Bé học hết lớp 5 . Học khá và chăm chỉ . Nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng thanh toán tiền học phí . nên không rút học bạ để tiếp tục chuyển cấp