Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Thanh Tùng Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hồi đó đi học bị mất căn bản. Bây giờ muốn học để có bằng Cấp dễ xin việc dễ hơn
Trần Thị Mai Thương Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thành Công Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn gia đình
Phạm Hoàng Gia Huy Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Văn công Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Do lúc nhỏ gia đình
khó khăn nên nghĩ học giữ trùng
Đào phan anh Tuấn Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Kim liên Ngày gửi: - 21/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học tiếp tục
Lê văn quân Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
lê văn quân Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
chu minh vux Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn ni Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thanh tình Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
lê thiên hào Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
phùng thị phương loan Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
sinh năm 1979 ,học hết lớp 9 nhưng chưa có bằng cấp 2. có bằng nghề bặc thợ hàn trường lilama
Huỳnh Kim Trọng Ngày gửi: - 20/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng ngọc kim ngân Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Bích Thảo Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em mong muốn được học online là chủ yếu vì đã đi làm ạ
Nguyễn Phi Hùng Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trước đây tôi từng học ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12 năm 2019 lúc đó đã học tới học kỳ 2 của năm lớp 9 thì bị gọi đi nvqs nên tôi phải nghỉ ngang để nhập ngũ . Bây giờ tôi muốn đăng ký học tiếp chương trình hk2 để lấy bằng và học tiếp cấp 3
Nguyễn Văn Riêm Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không có khó khăn gì
Lê Huỳnh Phương Thy Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị bạo lực học đường.
Trần Chí Nguyên Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nông Thị Nhung Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Ngọc linh Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học để nâng hang lái xe
NGUYỄN THỊ BÍCH DIỀN Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đã học hết cấp 2, có bằng cấp 2. giờ em đang muốn tìm trường học lấy bằng cấp 3
Hồng ngân Ngày gửi: - 19/02/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn