Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

trần ngọc thiên thảo Ngày gửi: - 08/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn thị mơ Ngày gửi: - 08/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
E mới sinh bé được 7 tháng ạ
Nguyễn Thị Hoài Phương Ngày gửi: - 08/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Mình đang lớp 9 thì ham đi làm mà bỏ học giữa chừng. Nhờ thầy chủ nhiệm và bạn bè động viên mà quay lại lớp để thi cuối cấp mới tốt nghiệp cấp hai loại trung bình. Sau mười mấy năm đi làm thì mình có cơ hội nào để học tiếp và có công việc tốt hơn không.
Nguyễn phước hậu Ngày gửi: - 07/02/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hồi năm 2019 em học lớp 9 học kì 2 thi tốt nghiệp rớt do hoàn cảnh nên em đã bỏ học nhưng bây giờ em muốn học nghề thì yêu cầu tối thiểu bằng thcs nên e rất muốn có bằng ạ
Điểu Văn Kim Ngày gửi: - 07/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Khó khăn về tài chính và khoảng cách trường học quá xa
Trần Thị Hải Yến Ngày gửi: - 07/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Có chuyện riêng gia đình nên phải trì hoãn việc học
Nguyễn thiên trang Ngày gửi: - 07/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Kiếm tiền
Ngô Hoàng Xuân Hậu Ngày gửi: - 07/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Vì 1 số vấn đề trong gia đình nên buộc phải nghỉ khi học giữa lớp 8, đi học trễ 2 năm hiện 17 tuổi
nguyễn ngọc anh Ngày gửi: - 06/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
em muốn học lại từ đầu để học lại đại học ngoại ngữ nhờ thầy giúp em ạ
Nguyễn trần kì duyên Ngày gửi: - 06/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hồ thị kim phượng Ngày gửi: - 06/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do không tiền học và gđ khó khăn
Triệu Văn Hạnh Ngày gửi: - 06/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Đang đi làm và muốn học online
Nguyễn Thanh Liêm Ngày gửi: - 05/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Quân 1
Nguyễn thị mơ Ngày gửi: - 05/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Em muốn học lấy bằng cấp 2, hiện tại em mới sinh bé được 6 tháng, nhưng gia đình muốn em đi học lấy bằng cấp để có công việc
Bùi xuân tuấn Ngày gửi: - 05/02/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Phạm Văn Chương Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Mình thi xong khoá học lớp 7 nhưng chưa có xác nhận hoàn thành xong lớp 7 ạ
Nông Thị Lụa Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hứa thị mỹ linh Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Phan Nguyễn Khánh Hà Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nguyễn vân tấn Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Nhà ngèo nên nghỉ hoc sớm
Trần Hưng Khánh Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống:
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Đoàn trúc anh Ngày gửi: - 04/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Phạm Thị Tình Ngày gửi: - 03/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Trần thị Chưng Ngày gửi: - 03/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Ngày xưa ba mẹ không đủ điều kiện cho đi học
Cao thi thảo Ngày gửi: - 03/02/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Do hoàn cảnh khó khăn không hoc tiếp được