Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Trần Thị Minh Thư Có tư vấn nhanh - 27/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hiếu Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
học đến lớp 6 thì nghỉ giữa trừng
Danh Minh Hoàng Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn.
nguyễn khắc huy Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
hiện tại mình đã tốt nghiệp trung cấp nghề nhưng hồi đó mình không học bổ túc cấp 3 ( đó là một sai lằm lớn nhất của mình ), mình thực sự rất cần phần bổ túc văn hóa cấp 3 để có thể liên thông cao đẳng hoặc bên đại học, rất mong được sự giúp đỡ cảm ơn.
Tạ Minh Ngọc Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lý Đạt Minh Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Ngọc Huyền Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Đình Ngọc Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Thị Kim Tuyền Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
NGUYỄN TRẦN THỊ KIM GIANG Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học xong lớp 9 và đã đăng ký học trường CAO ĐẲNG NGHỀ DANAVTC ĐÀ NĂNG , học nữa chừng gần có bằng em đã nghĩ vì dịch bệnh covid phong tỏa
Ngô Thị Kiều Oanh Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thùy Dương Có tư vấn nhanh - 26/12/2022
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị Hiền Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh gia đình
Nguyễn Thị Thu Thảo Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lý Đạt Minh Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Kha Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Ngọc Huyền Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Quốc Khang Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Thanh nhàng Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần văn huy Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hh
Nguyễn Thị Thảo Anh Có tư vấn nhanh - 25/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em 2009 học có muộn không ạ em không có học bạ thì học được không ạ
Nguyễn Thanh nhi Có tư vấn nhanh - 24/12/2022
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phan xuân tài Có tư vấn nhanh - 24/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em cần học để biết nhiều thêm
Bùi Quang Thái Có tư vấn nhanh - 24/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Dạ ban ngày em đi làm để có tiền trang trải cuộc sống
Nguyễn thị hương Có tư vấn nhanh - 24/12/2022
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn