Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn đỗ quốc thái Ngày gửi: - 08/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đỗ quốc thái Ngày gửi: - 08/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần quốc cang Ngày gửi: - 06/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Hoàng Lâm Ngày gửi: - 05/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Học hơi dở
Trần vĩ Khang Ngày gửi: - 05/09/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phùng nguyen minh dang Ngày gửi: - 03/09/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn học lại để lây bang cap 3
Văn thành thiện Ngày gửi: - 02/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thu Ngày gửi: - 01/09/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Quách Trà Uyên Ngày gửi: - 31/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Năm nay em 33 tuổi trước đây em có học hết Trung học Cơ sở hết lớp 9 Vì điều kiện gia đình khó khăn nên em không có thể theo học tiếp bây giờ em thấy trên mạng có chương trình đăng ký học bổ túc em xin đăng ký học bổ túc hết cấp 3 chương trình giúp đỡ em
Nguyễn Ngọc Mỹ Linh Ngày gửi: - 30/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Văn Bảo Ngày gửi: - 29/08/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Chào Các Thầy ( Cô ). Em đang sống và làm việc tại Mỹ phước 1. Rất mong quý Thầy ( Cô ) tạo điều kiện cho em học gần nhà để thuận tiện cho em đi làm
Nguyễn Thị Mỹ Thủy Ngày gửi: - 29/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
ĐẶNG THỊ NGỌC Ngày gửi: - 26/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
GẶP 1 SỐ SỰ CỐ TRONG LÚC HỌC. GIƠ ỔN ĐỊNH RỒI NÊN MUỐN ĐI HỌC LẠI
Phạm Hồng Thanh Thảo Ngày gửi: - 25/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
ĐẶNG THỊ NGỌC Ngày gửi: - 25/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Đức Hiếu Ngày gửi: - 24/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì đình khó khăn nên em phải bỏ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình, nay cuộc sống dần ổn định hơn so với trước em muốn đi học lại để thêm kiến thức cho bản thân củng như để mỡ rộng tương lai.
Đặng thị yến nhi Ngày gửi: - 24/08/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước e học lớp 9 vì có vấn đề gia đình giữa năm lop 9 e phải nghĩ học bây giờ e muốn học để lấy bằng cấp 2 để có thể xin việc làm dể hơn
Nguyễn tấn sơn Ngày gửi: - 23/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hồi nhỏ em ham chơi.bỏ học,bây giờ em cố gắn muốn học lại
Vòng Mỷ Dìn Ngày gửi: - 23/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
..
Lê văn tâm Ngày gửi: - 23/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Pham thanh hien Ngày gửi: - 22/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn thị trúc linh Ngày gửi: - 22/08/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
e đã nghỉ và bây giờ e muốn đi học lại
Nguyễn Thị Trúc Linh Ngày gửi: - 22/08/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
lúc trước gia đình khó khăn và e đã nghỉ học để đi làm phụ gia đình.bây giờ mọi việc đã ổn em muốn đi học tiếp để thực hiện ước mơ còn nằm trên giấy chưa được thực hiện của em .em muốn ước mơ đó thành sự thật
nguyễn minh hieu Ngày gửi: - 21/08/2017
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
đi làm ban đêm .học ban ngày
Nguyễn thi huyền trân Ngày gửi: - 21/08/2017
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn