Điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản trị khách sạn

Điểm chuẩn 2021 - UKH - Đại học Khánh Hòa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810201 Quản trị khách sạn D01; A01; D15; D14 15
Điểm chuẩn 2021 - UEF - Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 21
Điểm chuẩn 2021 - TSN - Đại Học Nha Trang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7810201PHE Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5
28 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D07; D96 20 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
Điểm chuẩn 2021 - TDD - Đại học Thành Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7810201 Quản trị Khách sạn A01; D01; C00; D96 15
Điểm chuẩn 2021 - SIU - Đại Học Quốc Tế Sài Gòn
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 17
Điểm chuẩn 2021 - NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 16
Điểm chuẩn 2021 - MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7810201 Quản trị khách sạn D01 33.18 Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3
Điểm chuẩn 2021 - KTD - Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 14.2
Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
27 7810201 Ngành Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 25.3 TPHCM
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
Điểm chuẩn 2021 - HSU - Đại Học Hoa Sen
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
Điểm chuẩn 2021 - HNM - Đại học Thủ Đô Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 32.33 Thang điểm 40; TTNV = 2
Điểm chuẩn 2021 - HLU - Đại Học Hạ Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D90 16
Điểm chuẩn 2021 - HIU - Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - GDU - Đại Học Gia Định
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A00; C00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - ETU - Đại Học Hòa Bình
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D72; D96 15.5
Điểm chuẩn 2021 - DVT - Đại Học Trà Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
51 7810201 Quản trị khách sạn C00; C04; D01; D15 18
Điểm chuẩn 2021 - DVL - Đại Học Văn Lang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
48 7810201 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN A00; A01; D01; D03 19
Điểm chuẩn 2021 - DVH - Đại Học Văn Hiến
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; C04 18
Điểm chuẩn 2021 - DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
8 7810201 Quản trị Khách sạn C15; D01; A16; C00 15
Điểm chuẩn 2021 - DTD - Đại Học Tây Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7810201 Quản trị khách sạn D01; C00; D14; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - DQN - Đại Học Quy Nhơn
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
39 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - DPX - Đại Học Phú Xuân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7810201 Quản trị Khách sạn A01; C00; D01; D14 15
Điểm chuẩn 2021 - DNT - Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 21 Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2
Điểm chuẩn 2021 - DNC - Đại học Nam Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 22.5