Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn 2021 - XDT - Đại Học Xây Dựng Miền Trung
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - VUI - Đại Học Công Nghiệp Việt Trì
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - VTT - Đại Học Võ Trường Toản
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
Điểm chuẩn 2021 - VGU - Đại Học Việt Đức
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) A00; A01; D01; D03; D05 20
Điểm chuẩn 2021 - UKH - Đại học Khánh Hòa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7340101 Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) D01; A01; D15; D14 15.5
12 7340101A Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) D01; A01; D15; D14 15
13 7340101B Quản trị kinh doanh (Marketing) D01; A01; D15; D14 16
Điểm chuẩn 2021 - UKB - Đại Học Kinh Bắc
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - UFA - Đại học Tài Chính Kế Toán
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; A16 15
Điểm chuẩn 2021 - UEF - Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 22
Điểm chuẩn 2021 - TTU - Đại học Tân Tạo
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; B08; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - TTN - Đại Học Tây Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 21
Điểm chuẩn 2021 - TTG - Đại Học Tiền Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; D90 17
Điểm chuẩn 2021 - TTB - Đại Học Tây Bắc
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - TSN - Đại Học Nha Trang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101A Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) A01; D01; D07; D96 23 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5
31 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D96 23 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
Điểm chuẩn 2021 - TKG - Đại học Kiên Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
Điểm chuẩn 2021 - THV - Đại Học Hùng Vương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A09; D01 17
Điểm chuẩn 2021 - THP - Đại Học Hải Phòng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - TDV - Đại Học Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
52 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
53 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18
Điểm chuẩn 2021 - TDM - Đại học Thủ Dầu Một
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 17.5
Điểm chuẩn 2021 - TDL - Đại Học Đà Lạt
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 17.5
Điểm chuẩn 2021 - TDD - Đại học Thành Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7340101 Quản trị Kinh doanh: Định hướng Digital Marketing A00; A01; D07; D90 15
Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
25 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 25.75
26 7340101H Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 24.5
Điểm chuẩn 2021 - TBD - Đại Học Thái Bình Dương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; A09 14
Điểm chuẩn 2021 - TAG - Đại Học An Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 23
Điểm chuẩn 2021 - SPK - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
159 7340101QK Quản trị kinh doanh (Kettering - Mỹ) A00; A01; D01; D90 16 Hệ liên kết quốc tế
160 7340101QN Quản trị kinh doanh (Northampton - Anh) A00; A01; D01; D90 16 Hệ liên kết quốc tế
161 7340101QS Quản trị kinh doanh (Sunderland - Anh) A00; A01; D01; D90 16 Hệ liên kết quốc tế
Điểm chuẩn 2021 - SPD - Đại Học Đồng Tháp
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
21 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D10 19